WIFI4EU maksusetelien lunastaminen

WIFI4EU-hankkeen maksusetelin lunastaminen on tehtävä hankekohtaisesti annetussa määräajassa. Hankeportaaliin on toimitettava vaaditut tiedot ja dokumentit.

Suomessa meneillään olevien WIFI4EU-rakennushankkeiden määräajat ovat heinä-elokuussa 2022. On tärkeää toimittaa vaaditut tiedot verkon valmistumisesta hankeportaaliin annettuun määräaikaan mennessä, jotta maksuseteli voidaan maksaa.

Verkon rakentaja tekee hankeportaaliin raportin valmistuneesta asennuksesta ja lähettää sen kunnalle hyväksyttäväksi (sisältäen mm. tiedon tilinumerosta). Kunta hyväksyy raportin, jonka jälkeen maksaja HaDEA (aiemmin INEA) tarkistaa, että verkko on toiminnassa ja laittaa tukisetelin maksuun verkon rakentajan tilille. Maksua ei voida maksaa suoraan kunnalle.

Ohjevideo WIFI4EU-maksusetelin lunastamisesta.

Lisäohjeita ja usein kysytyt kysymykset.

Muokkauspäivämäärä: Jun 3, 2022