Shutterstock 552445588

EU-rahoitus

Laajakaistahankkeiden ja muiden digitalisaatiota edistävien hankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea.

Laajakaistahankkeiden rahoitukseen on tarjolla useita suoraan EU:sta haettavia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusta voi hakea vaikka hankkeelle hakisi myös kansallista tukea. Suoraan EU:sta haettavaan rahoitukseen sovelletaan kunkin rahaston omia sääntöjä, eikä rahoitus pääsääntöisesti vaikuta kansallisesti myönnettävän tuen määrään.

EU-rahoituslähteitä, joista voi hakea rahoitusta laajakaistahankkeille

 • Connecting Europe Broadband Fund (CEBF)

Euroopan komission ja Euroopan Investointipankin rahasto, joka etsii investointikohteita valokuituverkkohankkeista eri puolilta Eurooppaa. Sopii etenkin usean kunnan laajuisille hankkeille, joiden kokoluokka voi olla jopa 30 miljoonaa euroa. Rahasto tarjoaa tukea ja rahoitusta olemassa oleville tai uusille toimijoille, jotka aloittavat uuden verkkohankkeen yhteistyössä muiden alueen operaattoreiden, kuntien paikallisten yritysten kanssa. Ensisijaisesti rahasto sijoittaa open access -mallilla toimiviin verkkohankkeisiin. Rahastoa hallinnoi Cube Infrastructue Managers.

Rahaston yhteyshenkilöt:
Thierry Levenq, thierry.levenq@cebfund.eu
Simon Rozas, srozas@cubeim.com

Lisätietoa CEBFundin verkkosivulta. Katso myös rahoituswebinaariesitys.

 • Connecting Europe Facility: CEF Digital (CEF - Verkkojen Eurooppa)

CEF on rahoitusohjelma, jolla kehitetään EU:n energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. Vuonna 2021 käynnistyi ohjelman toinen rahoituskausi, joka kestää vuoteen 2027 asti.

CEF Digital koostuu digitaalisten yhteyksien ja palvelujen edistämishankkeista. CEF Digital -ohjelmalle on budjetoitu yhteensä noin 2 miljardia euroa, josta ensimmäisellä hakukierroksella on jaossa 258 miljoonaa euroa. Ohjelmassa rahoitetaan älykkäiden paikallisten 5G-palvelujen kehittämishankkeita, 5G-yhteyksien parantamista liikenneväylillä, runkoverkkoyhteyksien vahvistamista sekä Eurooppalaisten pilvipalveluyhteisöjen runkoverkkoyhteyksiä.

Ensimmäisen rahoituskierroksen haku päättyy 22.3.2022.

  Lisätietoa Traficomin verkkosivuilla

  Lisätietoa EU-komission verkkosivulla (englanniksi)

  • InvestEU-ohjelma

   InvestEU-ohjelma on jatkoa ESIR-ohjelmalle (Euroopan strategisten investointien rahasto). Ohjelman tavoitteena on vuosina 2021-2027 käynnistää 372 miljardin euron edestä uusia investointeja lainojen, lainantakausten ja pääomasijoitusten avulla, joihin on varattu rahoitusta yhteensä 26,2 miljardia euroa. Yhtenä ohjelman investointikohteena on tieteellinen tutkimus, innovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä digitalisaation tukeminen, jonka osuus on 6,6 miljardia euroa.

   Lisätietoa EU-komission verkkosivulla (englanniksi)

    Työkaluja investointihankkeiden suunnitteluun

    1. Euroopan investointihankeportaali (EIPP) – The European Investment Project Portal

    Investointihankeportaalin tarkoituksena on toimia hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikkana. Hankeportaaliin voi ilmoittaa hankkeen, jonka kustannukset ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ja sen oletetaan käynnistyvän kolmen vuoden kuluessa.

    Lisätietoa: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html

    1. Euroopan investointipankin European Investment Advisory Hub

    Advisory Hubin verkkosivuilla on tarjolla tietoa investointihankkeiden suunnittelusta ja rahoituksesta. Verkkosivulta löytyy esimerkiksi erilaisia tietopankkeja, joita voi hyödyntää erilaisten hankemallien suunnittelussa. Kansalliset viranomaiset, mukaan lukien kunnat, voivat lisäksi hyödyntää ilmaiseksi tarjottavia laajempia investointirahoitukseen liittyviä tukipalveluja, joita Advisory Hub tarjoaa.

    Lisätietoa (englanniksi):http://eiah.eib.org/

    Lisätietoa laajakaistahankkeiden rahoituksesta Euroopan komission sivuilla:

    European funding for broadband -esite 2014-2020 (englanniksi)

    EU Funding for Broadband 2021-2027 -esite (englanniksi)

    Muokkauspäivämäärä: Aug 23, 2022