Eurooppalaisista kotitalouksista yli 50 % valokuitusaatavuuden piirissä

Vuonna 2021 huippunopeiden laajakaistayhteyksien saatavuus parani Euroopassa. Ensimmäistä kertaa yli 50 %:lla eurooppalaisista kotitalouksista oli mahdollisuus hankkia täysin valokuidulla toteutettu laajakaistaliittymä (FTTH). Langaton 5G-saatavuus yli kaksinkertaistui vuodessa ja on nyt 62 %.

Euroopassa valokuiturakentamiseen kohdistui runsaasti uusia investointeja. Täysin valokuidulla toteutettu liittymä (FTTH, "kuitu kotiin") on saatavilla noin 132 000 eurooppalaiseen kotitalouteen. Prosenttiosuutena tämä on 51,2 %, jossa oli kasvua edellisvuodesta noin 7 prosenttiyksikköä. Kuitenkin maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla valokuituinvestoinnit ovat harvemmin kaupallisesti kannattavia ja siksi vaativat julkista tukea onnistuakseen.

Myös langattomien verkkojen saatavuus kasvoi nopeasti. 5G-verkot tavoittivat 62 % eurooppalaisista vuoden 2021 lopussa, mutta vain 2,8 % käytössä olevista mobiililiittymistä oli 5G-tasoisia. 5G-liittymien määrässä Eurooppa on muuta maailmaa jäljessä, verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin (13,4 %) tai Etelä-Koreaan (29,3 %).

Koronapandemia on lisännyt voimakkaasti dataliikennettä eurooppalaisissa internet-verkoissa, kun erityisesti streaming-palvelujen ja videoneuvottelujen käyttö lisääntyi. Keskimääräinen siirretty datamäärä kiinteän verkon laajakaistaliittymässä vuonna 2021 oli 293 Gt/kk, jossa kasvua edellisvuoteen oli 53 %. Liikenteen odotetaan kasvavan 454 gigatavuun vuoteen 2023 mennessä.

Mobiililaajakaistaliittymien dataliikenne liittymää kohden vuonna 2021 oli 8,5 Gt/kk ja siinä oli kasvua peräti 90 % verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Vuoteen 2023 mennessä liikenteen odotetaan kaksinkertaistuvan 16,2 gigatavuun.

Teleyritysten energiankulutus jatkaa siirtymää vähäpäästöisempään suuntaan. Kun vielä vuonna 2017 Euroopan teleyritysten energiankulutuksesta uusiutuvista lähteistä oli peräisin 60,4 %, vuonna 2020 osuus oli 75,3 %.

Eurooppa saavutti valokuidulle ja 5G-saatavuudelle asetetut välitavoitteet vuonna 2021, kertoo "The State of Digital Communication 2022" -raportti (European Telecommunications Network Operators' Association, ETNO). Raportin tulokset perustuvat noin 40 ETNO-jäsenyrityksen markkinatietoihin eri puolilta Eurooppaa, jotka edustavat noin 70 % koko markkinasta.

Koko tutkimusraportti on ladattavissa täältä (englanniksi).

Muokkauspäivämäärä: Mar 14, 2022