Hallituksen ensimmäinen laajakaistaohjelma tukee myös mobiiliyhteyksiä

Marinin hallitus suunnittelee kolmea laajakaistatukiohjelmaa, joista ensimmäinen käynnistyy, kun valtioneuvosto antoi asetuksen yhteyden vähimmäisnopeudesta ja kuntien maksuosuudesta. Laki laajakaistarakentamisen tuesta astui voimaan vuodenvaihteessa. Hallitus antoi asetuksen 11. maaliskuuta ja se tulee voimaan 15. maaliskuuta 2021.

Asetus koskee viiden miljoonan euron määrärahaa, joka on varattu hallituksen ensimmäiselle laajakaistatukiohjelmalle valtion vuoden 2021 budjetissa. Laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada tukea, kun yhteyden vähimmäisnopeus on 100 megabittiä sekunnissa saapuvassa ja 40 megabittiä sekunnissa lähtevässä liikenteessä. Ruuhka-aikana toteutuvien vähimmäisnopeuksien pitää olla 70/28 Mbit/s.

Aiemmasta laajakaistatukiohjelmasta poiketen tuettavan laajakaistayhteyden ei tarvitse olla nopeudeltaan symmetrinen. Tuettavia laajakaistaverkkoja voidaan toteuttaa kiinteiden yhteyksien lisäksi myös 5G-teknologiaan perustuvilla kiinteillä langattomilla yhteyksillä (FWA, Fixed Wireless Access). Tukea voidaan myöntää myös vapaa-ajan asuntojen nopeisiin yhteyksiin.

– Tämä pieni ja joustava ohjelma mahdollistaa myös kustannustehokkaat nopeat langattomat yhteydet. Haluamme edistää etätyötä myös kakkosasunnoilla ja keskusten ulkopuolella. Testiverkoissa tukiasemien kantama on yltänyt matalilla taajuuksilla jopa kymmeneen kilometriin, joten kannustan telealaa tarttumaan nyt tilaisuuteen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Marraskuussa 2020 liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja teleyritykset tekivät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sitoumuksen mukaan modernin yhteiskunnan edellyttämien huippunopeiden laajakaistayhteyksien tulee olla saatavilla kaikilla Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena onkin taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus kaikille kotitalouksille. Sitoumuksen mukaan nopeita yhteyksiä rakennetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja toissijaisesti julkisen tuen avulla. Lähtökohtana on teknologianeutraalius eli kiinteiden ja langattomien yhteyksien kehittämisen tulee tapahtua rinnakkain.

Asetus määrittää kunnan maksuosuuden laskentaperusteet

Tuen saamisen edellytyksenä on, että kunta maksaa osan hankkeen kuluista. Valtion ja kunnan lakisääteisen tuen määrä on yhteensä 66 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan osuus kuluista on 33, 22 tai 8 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestön määrästä ja taajama-asteesta.

Asetuksessa säädetään, miten kunnan maksuosuus lasketaan. Asetuksen liitteenä on eri kuntien maksuosuudet. Edellinen asetus kuntien maksuluokista kumoutui uuden laajakaistatukilain tultua voimaan 1.1.2021.

Laajakaistatukiohjelma alkoi 2010

Laajakaistatukiohjelma käynnistyi vuonna 2010, ja tuen myöntämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Tukiohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Tavoitteena on saada 10 000 uutta kotitaloutta nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin. Tukea on myönnetty vuosina 2010-2019 yhteensä 76 miljoonaa euroa, millä nopean laajakaistayhteyden saatavuus on tavoitteena saada 130 000 kotitaloudelle. Tuetut hankkeet ovat osin kesken, koska hankealueiden rakentaminen voi kestää alueen laajuudesta ja olosuhteista riippuen useamman vuoden.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee markkina-analyysit laajakaistatuen hankealueista, joita maakuntien liitot ehdottavat, ja kartoittaa alueilla olemassa olevat nopeat laajakaistayhteydet ja niiden rakentamissuunnitelmat. Tämän jälkeen maakunnan liitto järjestää kilpailutuksen, jonka perusteella verkon rakentaja valitaan. Kilpailutuksessa valituksi tullut verkon rakentaja voi hakea tukea Liikenne- ja viestintävirastolta.

Nopeiden laajakaistayhteyksien tukemista pyritään edistämään myös EU:n elpymispaketin rahoituksesta. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta valtiontukia koskevaa sääntelyä, joka tulee voimaan arviolta vuoden 2022 kuluessa. Tukiohjelmissa tullaan huomioimaan EU:n valtiontukisääntelyn muutokset. Kolmas ohjelma, josta laajakaistarakentamista rahoitetaan, on EU:n maaseuturahaston maaseudun kehittämisohjelma.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0295 342 390, maija.ahokas(at)lvm.fi

erityisasiantuntija Aino Koskinen, p. 0295 342 224, aino.koskinen(at)lvm.fi

Muualla Liikenne- ja viestintäministeriön palvelussa:

Muualla verkossa:

Muokkauspäivämäärä: Apr 1, 2021