Kiinteän laajakaistarakentamisen tuen haku Joroisten kunnan alueelle

Pohjois-Savon liitto on julistanut haettavaksi laajakaistarakentamisen tuen Joroisten kunnan alueelle. Pohjois-Savon liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 27.4.2022 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@pohjois-savo.fi.

Nopea laajakaista -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022. Uusi laajakaistatukihanke käynnistyi lain voimaan tulon myötä. Hankkeessa voidaan tukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamista, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Maakuntaliitot valitsevat yhteyksien rakentamiseen tarvittavan julkisen tuen saajan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hallinnoi Kaista kaikille -yhteishanketta, jossa koordinoidaan ja valmistellaan kahdeksan maakunnan laajakaistahankkeet: Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo.

Lisätietoa ja hakuohjeet

Muokkauspäivämäärä: Mar 28, 2022