Kiinteän laajakaistarakentamisen tuen haku Kihniön kunnan alueelle

Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaista tukea on haettavissa Kihniön kunnan alueella. Pirkanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 5.8.2022 klo 12.00.

Nopea laajakaista -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää.

Nopea laajakaista -hankkeen päämääränä on, että yli 99 prosentilla käyttäjistä on saatavilla 100 megan laajakaistayhteys. Käyttäjiksi lasketaan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

Maakuntaliitot valitsevat yhteyksien rakentamiseen tarvittavan julkisen tuen saajan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hallinnoi Kaista kaikille -yhteishanketta, jossa koordinoidaan ja valmistellaan kahdeksan maakunnan laajakaistahankkeet: Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo.

Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaista tukea on haettavissa Kihniön kunnan alueella. Pirkanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 5.8.2022 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Lisätietoa ja hakemuslomakkeet

Muokkauspäivämäärä: Aug 3, 2022