Laajakaistarakentamisen valtion tuen haku Hirvensalmen kunnan alueella

Etelä-Savon maakuntaliitto on tänään julistanut laajakaistarakentamisen valtion tuen haettavaksi Hirvensalmen kunnan alueella. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 27.5.2022 kello 12.00 mennessä.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022, samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Savossa maakuntaliitto ja kunnat ovat yhteistyössä valmistelleet hankkeita. Traficom on laatinut Etelä-Savon kunnista markkina-analyysit, joissa Traficom on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysien tulosten perusteella kunnat ovat tarkentavat hankealueitaan ja tekevät niistä päätöksen. Markkina-analyysin ja kuntien hankealuepäätöksien jälkeen maakuntaliitto voi julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi Hirvensalmen kunnassa. Haku on avattu 20.4.2022. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 27.5.2022 kello 12.00 mennessä.

Lisätietoa ja hakuasiakirjat

Muokkauspäivämäärä: Apr 20, 2022