Laajakaistarakentamisen valtion tuen haku Juvan, Mäntyharjun ja Puumalan kuntien alueella

Etelä-Savon maakuntaliitto on julistanut laajakaistarakentamisen valtion tuen haettavaksi Juvan, Mäntyharjun ja Puumalan kuntien alueella. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 3.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022, samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Savossa maakuntaliitto ja kunnat ovat yhteistyössä valmistelleet hankkeita. Traficom on laatinut Etelä-Savon kunnista markkina-analyysit, joissa Traficom on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysien tulosten perusteella kunnat tarkentavat hankealueitaan ja tekevät niistä päätöksen. Markkina-analyysin ja kuntien hankealuepäätöksien jälkeen maakuntaliitto voi julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi Juvan, Mäntyharjun ja Puumalan kuntien alueella. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava sähköisesti osoitteella kirjaamo@esavo.fi 3.6.2022 kello 12.00 mennessä.

Lisätietoa ja hakuasiakirjat

Muokkauspäivämäärä: Aug 2, 2022