Laajakaistarakentamisen valtion tuen haku Sulkavan kunnan alueelle

Etelä-Savossa on avattu laajakaistatukihaku Sulkavan kunnan alueelle, hanke-ehdotukset on toimitettava viimeistään 9.9.2022

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022, samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Savossa maakuntaliitto ja kunnat ovat yhteistyössä valmistelleet hankkeita. Traficom on laatinut Etelä-Savon kunnista markkina-analyysit, joissa Traficom on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysien tulosten perusteella kunnat tarkentavat hankealueitaan ja tekevät niistä päätöksen. Markkina-analyysin ja kuntien hankealuepäätöksien jälkeen maakuntaliitto voi julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto on julistanut laajakaistarakentamisen valtion tuen haettavaksi Sulkavan kunnan alueelle. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 9.9.2022 kello 12.00 mennessä.

Sulkavan kuntaa koskeneella aiemmalla hakukierroksella ei saatu hanke-ehdotuksia. Nyt avattavalla hakukierroksella hankealueena on koko Sulkavan kunta ja hanke-ehdotuksen tekijät voivat määrittää itse hanke-alueita, mikäli koko kunnan hankkeelle ei ole edellytyksiä.

Lisätietoa ja hakuasiakirjat

Muokkauspäivämäärä: Aug 2, 2022