Maaseuturahaston hankkeilla positiivista vaikuttavuutta lappilaisten elämään

Lapissa on selvitetty maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta arjen sujuvuuden, ihmisten kokeman hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden näkökulmasta. Osa tukirahoituksesta on kohdistunut valokuituverkon rakentamiseen.

Maaseuturahaston hankkeilla on positiivista vaikuttavuutta lappilaisten elämään, kertoo Lapin keinon hankesivusto. Eniten rahoitusta on Lapissa kohdentunut maaseudun palveluiden sekä laajakaistainfrastruktuurin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Vuosina 2014–2020 toteutetuille yleishyödyllisille kehittämishankkeille on myönnetty Lapissa rahoitusta noin 22,5 miljoonaa euroa. Tällä on saatu mm. 17 uutta valokuituverkkoa kyliin.

"Laajakaistainvestoinneilla on erittäin tärkeä merkitys paitsi arjen sujuvuuden myös maaseudulla viihtymisen kannalta. Laajakaistat mahdollistavat etätyön tekemisen, harrastustoiminnan ja digipalveluiden kehittämisen. Lisäksi ne parantavat alueemme vetovoimaisuutta", toteaa Lapin ELY-keskuksen Hannu Linjakumpu.

Uutinen Lapinkeino.fi-verkkosivulla

Maaseuturahaston vaikuttavuusselvitys Lapissa 2014-2020

Muokkauspäivämäärä: Apr 11, 2022