Hauhon vanha raitti Kuva Johanna Henttinen muokattu

Hauhon vanha raitti - ainutlaatuinen kulttuurimaisemakokonaisuus

Hauhon Vanhan raitin asuinalue kirkon ympäristössä on ainutlaatuinen kulttuurimaisemakokonaisuus.

Tiiviisti rakennetulla alueella on säilynyt vanhaa ja idyllistä rakennuskantaa runsaasti. Kohde kuuluu Lammilta Tampereelle kulkevaan harjujaksoon, joka sijaitsee Hauhonselän kulttuurimaisema-alueella. Asutus on muovautunut Vuorenselän pohjoispuolelle kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Hauhon kirkonkylään. Harjuilta avautuu kauniita kylä-, viljely- ja järvimaisemia. Harjumuodostelma muodostaa monipuolisen kokonaisuuden ja alueella on runsaasti erilaisia suojelukohteita.

Lue lisää kohteesta!

Kohdetta on rahoitanut Leader Linnaseutu ry.

Avainsanat: retkeily, majoitus, ruoka, elämys, perhe

(Kuvat: Johanna Henttinen)

Muokkauspäivämäärä: Jun 16, 2021