Laajakaistahankkeiden julkiset kuulutukset ja ohje kuulemisen tekemiseen

Julkisella kuulemisella varmistetaan, ettei tuki vääristä kilpailua, eikä verkkoa olla rakentamassa alueelle, johon se rakentuisi markkinaehtoisesti. Julkisen kuulemisen varmistamiseksi on julkaistava ilmoitus ELY-keskuksen kuulemiset -sivulla. Lisäksi ilmoitus on julkaistava rakennuttajan verkkosivulla sekä tarvittaessa alueellisessa tai valtakunnallisessa lehdessä.

Tässä samassa ilmoituksessa voi pyytää myös kuluttajilta kommentteja tai kertoa pidettävästä infotilaisuudesta. Potentiaalisimmilta kaupallisilta toimijoilta voi pyytää erillisen varmistuksen, että alueelle ei olla rakentamissa verkkoa markkinaehtoisesti. Tärkeää on, että julkinen kuuleminen dokumentoidaan. Oikealta palstalta löydät ELY-keskusten kuulutukset.

Näin järjestät julkisen kuulemisen laajakaistahankkeissa

Julkisen kuulemisen tarkoituksena on varmistua siitä, että alueella ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria, eikä sitä olla markkinaehtoisesti rakentamassa kolmen vuoden kuluessa. Tämän ohjeen tarkoitus on selventää julkisen kuulemisen järjestämistä ja varmistaa sitä, että kuuleminen tavoittaa mahdollisimman kattavasti eri tahot. Tämä ohjeistus koskee 18.5.2021 ja sen jälkeen jätettyjä laajakaistahankehakemuksia.

Julkisen kuulemisen valmistelee tuenhakija. Järjestä julkinen kuuleminen ennen kuin olet saanut tukipäätöksen ELY-keskuksesta.

Anna julkiselle kuulemiselle aikaa vähintään 1 kuukausi.

Julkisen kuulemisen sisältö:

 • Yhteystiedot
  • ensisijaisesti rahoittajan (ELY-keskuksen) yhteyshenkilö
 • Rakennuttajan yhteyshenkilö
 • Kartta alueesta
  • Ei tarvitse näkyä suunnitelmaa
 • Alue voi olla rakennusaluetta suurempi
 • Aikaraja kuulemiselle

Julkaisupaikat:

 • ELY-keskus julkaisee kuulemisen ELY-keskuksen verkkosivuilla kuulutukset-osassa
 • Linkit ELY-keskusten kuulutuksiin on koottu laajakaistainfo.fi-verkkosivulle
 • Tuenhakija julkaisee kuulemisen omilla verkkosivuillaan
 • Tarvittaessa tuenhakija voi julkaista kuulemisen myös alueellisessa tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Muokkauspäivämäärä: Jun 27, 2022