Kaksi miestä katsoo tablettia ulkona, toisella työhaalarit ja lippis

Maaseuturahastosta jopa 70 %:n tuki laajakaistarakentamiseen

Maaseuturahasto sai EU:n elpymisvaroista 16 miljoonan euron lisäpotin laajakaistahankkeisiin. Viimeisin hakukierros päättyi 30.9.2021. Seuraava mahdollinen rahoituskierros tulossa 2023.

Toimiva verkkoyhteys parantaa alueen vetovoimaa ja asumisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla. Langattomat yhteydetkin edellyttävät kattavaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla voidaan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu verkko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit.

Mitä rahoitetaan?

Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Kyläverkkohankkeella ei voida rakentaa pitkiä runkoverkkoja, joten se edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 2 miljoonaa euroa. Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

 • passiivisen laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset
 • laajakaistaan liittyvistä kaivaus- ja rakennustöistä aiheutuvat kustannukset
 • peruslaajakaistaverkkojen käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset
 • seuraavan sukupolven liityntäverkkojen (NGA-verkkojen) käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset.

Tukikelpoisia työkustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kaapelin asennustyöt
 • auraus- ja kaivuutyöt
 • teletekniset työt
 • verkon kartoitus-, suunnittelu- ja dokumentointityöt
 • luvitus sekä projektinjohtaminen.

Tukikelpoisia materiaalikustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kaapelit
 • aktiivilaitteet
 • suojaputket
 • jatkoskaivot
 • laitetilat
 • laitekaapit.

Muita tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • lupakustannukset
 • projektin hallinnointiin liittyvät kustannukset.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Tukea ei voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät esimerkiksi

 • tilaajaliittymän viimeisestä 100 metristä
 • alueella, joka ulottuu 100 metrin päähän sellaisesta aktiivilaitetilasta, josta tarjotaan tai voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluja ("liityntäpiste")
 • alueella, jolla on jo nopean laajakaistan tarjontaan soveltuva verkko
 • alueella, jonne seuraavan 3 vuoden aikana ollaan ilman julkista tukea rakentamassa valokuituverkkoa nopean laajakaistan tarjontaan.

Tuen määrä

Tukea voi saada 50 tai 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukitaso määräytyy tuenhakijan vuosittaisen liikevaihdon perusteella. Jos tuensaajan liikevaihto on edellisen kolmen vuoden aikana ollut korkeintaan 10 miljoonaa euroa, on tukitaso 70 %. Jos taas tuenhakijan vuosittainen liikevaihto edellisen kolmen vuoden aikana on vähintään yhtenä vuonna ollut yli 10 miljoonaa euroa, on tukitaso 50 %.

Tarvitset siis hankkeeseen joko 50 % tai 30 % yksityistä rahoitusta. Hankkeen yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtyä työtä eli talkootyötä.

Tuki on täysin EU:n rahoittama eikä hanke voi sisältää muuta julkista rahoitusta EU-rahoituksen lisäksi (esim. kuntarahaa).

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Tuen ehdot

Tuettu tietoliikenneverkon rakentaminen on teknologiariippumatonta, mutta edellytyksenä on, että verkko takaa 100 Mbit/s nopeudella toimivan yhteyden. Nopeusvaatimus on nousemassa lähiaikana, joten käytännössä rahoitettavilla hankkeilla nopeuden on hyvä olla 1 Gbit/s. Pelkkää runkoverkon rakentamista ei rahoiteta.

Rakennettu tietoliikenneverkko on tuensaajan omistama. Tuensaaja sitoutuu pitämään verkon tuen myöntöhetkellä tarkoitetussa käytössä viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta.

Toteutusaluetta koskevat ehdot

 • Kyläverkkohankkeita rahoitetaan maaseutualueilla, joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta.
 • Alueella ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa)
 • Alueella ei todennäköisesti kehitetä tällaista infrastruktuuria kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa suunnitellun hankkeen julkaisemisajankohdasta.
 • Toimenpiteen mukainen tuki koskee pieninfrastruktuureja maaseutualueilla. Pienimuotoiset infrastruktuurihankkeet eivät yleensä kohdistu LAU 2-tason aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä.

Julkinen kuuleminen

Tuen ehtona on, että hankkeesta järjestetään julkinen kuuleminen. Lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja ELY-keskusten julkaisemat kuulutukset

Näin haet tukea

Ota ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen ja kerro ideastasi. Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa.

ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain, joista ensimmäiset ovat 20.5.–14.6.2021 ja 15.6.–30.9.2021. Jotta hakemuksen saa mukaan valintajaksolle, hakemus on tehtävä sähköisesti viimeistään valintajakson viimeisenä päivänä klo 23.59 tai toimitettava paperisena ELY-keskukseen valintajakson viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä. Valintajaksot ovat samat koko maassa. Lisätietoa tuen hakemisesta

Muokkauspäivämäärä: Feb 25, 2022