Laajakaistainfo ala 753x424px 4

Varför optisk fiber?

En mycket snabb och pålitlig internetförbindelse blir en nödvändig bastjänst i varje hem och företag – den blir lika viktig som en vatten- eller elanslutning. Optisk fiber är den enda teknik som ger en tillräcklig högklassig förbindelse för all användning.

Snabbast internet med optisk fiber

Snabba internetförbindelser är nödvändiga för att skapa en växande ekonomi, nya arbetsplatser och välfärd samt för att säkerställa att medborgarna kan använda de innehåll och tjänster de vill. Framtidens ekonomi är en webbaserad kunskapsekonomi vars kärna är internet. Europa och Finland behöver allmänt tillgängliga snabba och mycket snabba internetförbindelser till konkurrenskraftiga priser.

Med fast fiberförbindelse är det möjligt att bygga ett digitalt servicenät för landskap, kommuner och bygemenskaper. Den snabba fiberförbindelsen medför kostnadseffektivitet och tjänster av jämn kvalitet för både nätanvändare och tjänsteproduktion. Den snabba bredbandsförbindelsen möjliggör kommuninvånarnas likvärdiga deltagande i digitala tjänster oberoende av var de bor.

Snabba bredbandsförbindelser i kommuner ökar kommunernas konkurrens- och livskraft när invånarna får ett bredare utbud av tjänster och nya utkomstmöjligheter. Framtidens kommun erbjuder kommuninvånarna nya e-tjänster bland annat inom hälsovård.

Via en snabb fiberförbindelse kan man använda de digitala tjänster och lösningar som finns tillgängliga i dag samt framtidens nya tjänster. Alla telekommunikationstjänster som ett hushåll behöver kan skötas via en förbindelse.

Mer kvalitet på tv-tittande och distansarbete

Snabba fiberförbindelser medför att man kan titta på tv-program, tv-serier eller filmer på ett helt ny sätt. Man är inte längre bunden till vissa klockslag utan kan titta på programmen när man har tid. Bilden är alltid av högupplösningskvalitet (HD) och i framtiden av 3D-kvalitet när tv-tekniken utvecklas. Förbindelsen fungerar jämnt utan ökad belastning under bästa sändningstid.

De snabba fiberförbindelserna möjliggör en flexibel och funktionssäker basis för distansarbete, och dessutom är de flesta offentliga tjänster och övriga e-tjänster tillgängliga för alla.

Nya sätt att studera

I studier är det möjligt att använda de nyaste inlärningsmiljöerna och få mera omfattande global information hem till sig. Läroanstalter kan utnyttja de snabba förbindelserna för att öka sitt kursutbud; studierna är då inte längre beroende av var man bor utan man kan följa kurserna i realtid från sitt hem.

Verktyg för företagande och kontakter

Ett hem med snabb fiberförbindelse gör det möjligt att vara företagare och utöva näring som i allt högre grad övergår till digitala funktioner. Från hemmiljöer kan företagarna sköta sina digitala tjänster, t.ex. webbutiker eller andra motsvarande tjänster. En snabb förbindelse möjliggör också en elektronisk kalender för tidsbokning t.ex. för frisörer, massörer och andra företagare samt marknadsföring av företag via olika internettjänster. Automation och olika IoT-styrsystem kan byggas så att de pålitligt kan styras på distans.

De snabba förbindelserna erbjuder också mångsidiga möjligheter att öka sociala nätverk för åldringar som kan hålla kontakt med sina bekanta och familjemedlemmar via nätet även om de bor långt borta. Med hjälp av snabba fiberförbindelser kan man skapa olika hemsäkerhetslösningar från kamerabaserade distansövervakningssystem till olika larmtjänster. En snabb fiberförbindelse är alltid en långlivad och pålitlig grund för sådana tjänster.

Uppdateringsdatum: 4 feb. 2022

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.