Nappis valopiuha jpg 753 424

Vad är Bredbandsinfo och BCO?

Bredbandsinfo är en webbplats för Finlands nationella organ för kompetens inom bredbandsområdet (BCO) med uppgift att dela information om bredband och byggande av bredbandsnät till alla intresserade.

De nationella organen för kompetens inom bredbandsområdet bildar ett europeiskt nätverk. I nätverket utbyter man information och skapar bästa praxis som varje nationellt organ förmedlar vidare i sitt område.

På webbplatsen bredbandsinfo.fi finns information om byggande och utbud av bredband samt om digitaliseringens framskridande. Webbplatsen ger information om olika finansieringsmöjligheter samt om regler som gäller finansiering och byggande av bredbandsnät. Information om alla bredbandstekniker delas ut teknologineutralt.

Organet för kompetens inom bredbandsområdet i Finland

Finlands nationella organ för kompetens inom bredbandsområdet är en virtuell organisation. Organet består av följande myndigheter:

  • Jord- och skogsbruksministeriet som är förvaltningsmyndighet för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Via utvecklingsprogrammet finansieras bredbandsinvesteringar i landsbygden och digitalseringens framskridande.
  • Kommunikationsministeriet som för sin del har ansvaret för bredbandslagstiftningen och beredningen av bredbandsstrategin.
  • Landsbygdsverket (Mavi) som har ansvaret för ta fram anvisningar för verkställande av stöd, elektroniska tjänster och informationssystem samt utbetalning av stöd inom ramen för landsbygdsutveckling för det finländska fastlandet.
  • Kommunikationsverket som är statsunderstödsmyndighet vid finansiering av bredbandsprojekt inom ramen för lagen om bredbandsstöd. Kommunikationsverkets uppgifter vid främjande av bredband omfattar också rådgivning, tekniska föreskrifter och marknadsuppföljning.

Det nationella organet för kompetens inom bredbandsområdet bygger på samarbete mellan olika myndigheter; organet är ingen myndighet och har inga myndighetsuppgifter.

Uppdateringsdatum: 31 maj 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.