Kannettava

Vi fick optisk fiber – berättelser från arbetsplatserna!

Det finns flera olika sätt att bygga optisk fiber, men det gemensamma för alla projekt är intensivt samarbete och talkoanda.
Uppdateringsdatum: 4 feb. 2022