Laajakaistainfo ala 753x424px 3

Finansiering från nationella myndigheter

Landsbygdprogrammets stöd för byanät

Det är möjligt att söka finansiering av landsbygdsprogrammet för byggande av bredband i en enskild by eller i ett område som utgörs av flera byar. En kommun eller en förening, ett andelslag, ett småföretag eller ett medelstort företag kan ansöka om stödet. Stödet är 50 eller 70 procent av de totala kostnaderna.
Ansökan görs till NTM-centralen eller till Leadergruppen för området i fråga.
Mer information:
https://arkisto.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/teman/bredband/
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/projektaktor/Sidor/default.aspx

Bredbandsstöd för projektet snabbt bredband

Den nya lagen om bredbandsstöd och statsrådets förordning om minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse som givits med stöd av lagen träder i kraft den 3 februari 2022. Det nya bredbandsprojektet startar när lagen träder i kraft. Inom projektet är det möjligt att stöda byggandet av sådana fasta bredbandsförbindelser vars minimihastighet för inkommande trafik är 300 Mbit/s och för utgående trafik 100 Mbit/s.

Syftet med bredbandsprojektet är att stöda byggandet av snabba fasta bredbandsnät i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås inom de närmaste åren. Beloppet som sökts för stödprogrammet hos EU:s återhämtningsinstrument är nästan 50 miljoner euro. Genom projektet beviljas statligt stöd för kostnader för byggandet av snabba bredbandsnät.

Stödet ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Mer information:
https://www.traficom.fi/sv/sna...

Uppdateringsdatum: 21 feb. 2022