Bredbandsstödet får fortsättning – KM bereder nytt program (KM 20.1.2020)

Kommunikationsministeriet bereder en fortsättning av det statliga stödet för utbyggnaden av bredband. Det är meningen att det nya stödprogrammet ska inledas 2021.
Uppdateringsdatum: 4 mars 2020