Statsrådet fattade beslut om villkoren för auktion av 5G-frekvenser

Statsrådet utfärdade den 8.4.2020 förordningar om auktioner inom frekvensområdet 26 gigahertz (GHz) och om ändring av frekvensförordningen. Förordningarna träder i kraft den 15 april och frekvenserna förklaras lediga att sökas den 21 april. Ibruktagandet av det nya frekvensområdet gör det möjligt att bygga supersnabba 5G-mobilnät.
Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020