Stimulansfinansiering för investeringar i bredband på landsbygden under 2021

Under perioden 2021-2022 finansieras investeringar i bredband med EU:s stimulansmedel (EU:s landsbygdsfond).

Ansökan om åtgärden Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster öppnas i e-tjänsten Hyrrä när behövliga ändringar har gjorts i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Det är bra att fortsätta planeringen av projekten så att de kan finansieras snabbt när stimulansmedlen tas i bruk. Vi informerar om att ansökningsomgången öppnas när tidtabellen är klar.

Investeringar i bredband har finansierats med medel från landsbygdsprogrammet 2014-2020. För närvarande kan finansiering inte sökas, eftersom bredbandsinvesteringar inte finansieras med medel för övergångsperioden 2021-2022.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Noora Pehkonen

050 408 2391

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 3 mars 2021