Tornitalo hankki oman kuidun

Höghuset skaffade fiberförbindelse: hastigheten steg, priserna sjönk

Intill det stora köpcentret i Alberga i Esbo finns ett höghus på 20 våningar, bostadsaktiebolaget Asunto-osakeyhtiö Espoon Leppävaaran Torni. Huset med 115 bostäder är unikt i många bemärkelser – även vad gäller de boendes internetförbindelser.

Till skillnad från det normala läget hos dem som bor i stadsbostäder, har ingen av dem som bor i Leppävaaran Torni ett eget abonnemangsavtal med operatören. Däremot har bostadsaktiebolaget ett gemensamt abonnemang av optisk fiber. Bredbandet med en hastighet på en gigabyte per sekund i båda riktningarna delas mellan bostäderna i bostadsaktiebolaget.

Allt började från hundra megabyte

Initiativtagaren till abonnemangsprojektet är en av de boende i huset, Eero Volotinen, en fyrtioårig dataingenjör. Han började ursprungligen kartlägga olika alternativ efter sina egna behov: ”Jag skulle velat ha exempelvis ett symmetriskt bredband med en hastighet på 100/100 Mbit/s, men ingen av operatörerna ville sälja ett sådant bredband. Eftersom vi hade skaffat optisk fiber för fastigheten skulle jag ha kunnat få ett abonnemang med en nominell hastighet på 1 000/100 Mbit/s, men det skulle ha kostat 70 euro per månad. Därför började jag kartlägga vilka förbindelsealternativ som är tillgängliga för hela bostadsbolaget”, säger Volotinen.

Enligt Volotinen har de internetoperatörer som säljer abonnemangspaket mycket lite motivation att erbjuda bostadsbolag gemensamma abonnemang – helt enkelt därför att operatörerna kan få betydligt mer pengar när de säljer ett separat abonnemang för varje bostad. På så sätt valde bostadsbolaget utifrån offertförfrågningarna SuomiCom i Esbo för att bygga en förbindelse av optisk fiber i huset. Företaget har specialiserat sig på att leverera snabba förbindelser till företag. ”Många operatörer som säljer sina produkter till företag betraktar inte bostadsbolag som företag, trots att vårt bolag med över hundra bostäder till exempel har en betydande omsättning”, säger Volotinen.

Ett bredband utan trängsel till alla

Överföringshastigheten på SuomiComs bredband är nu en gigabyte per sekund vid både nedladdning och uppladdning av data. Hastigheten är den faktor som skiljer SuomiComs bredband från konsumentabonnemang som nästan alltid är asymmetriska, dvs. uppladdningsbandet är betydligt smalare än nedladdningsbandet.

Det är enkelt att höja kapaciteten vid behov, eftersom hastigheten på förbindelsen tekniskt sett uppgår till tio gigabyte nedlänk och upplänk utan att man behöver göra ändringar i utrustningen. Volotinen berättar att hastigheten på en gigabyte har räckt till utmärkt. Alla tiders toppbelastning i bostadsbolaget gjorde att trafiken på nedladdningsbandet steg till cirka 500 Mbit/s, vilket är hälften av maxhastigheten. Trafiken får på så sätt öka avsevärt innan bolaget behöver tänka på en höjning av hastigheten.

Det var enkelt att bygga förbindelsen, eftersom den optiska fibern redan hade dragits till fastigheten och huset, som hade byggts 2009, hade färdiga ethernet-kablar i alla bostäder och allmänna lokaler. Därför finns det nu till exempel ett separat trådlöst nät i bostadsbolagets klubblokal fritt tillgängligt.
”Trots att överföringsbandet är uppdelat mellan alla bostäder har enskilda användare i praktiken tillgång till en så stor kapacitet som användarens enhet sannolikt kan använda”, berättar Volotinen. Användare kan ställa sig avoga till uppdelade abonnemang i fastigheter just på grund av att ett uppdelat band i teorin kan leda till stor belastning av nätet. Det är dock inget problem om bandbredden dimensioneras rätt.

Tilltalande pris

De som bor i bostadsbolaget har varit nöjda med hastigheten, men ännu mer nöjda med att kostnaderna har minskat betydligt. Medan de boende tidigare betalade tiotals euro per månad för bostadens abonnemang, oavsett hastighetsklass, kostar bostadsbolagets supersnabba internetuppkoppling cirka tio euro för varje bostad.

Dessutom har det inte medfört någon extra möda att börja använda abonnemanget: användaren kan ansluta sin enhet direkt till öppet internet med sin stickpropp eller skapa ett eget trådlöst nät med en basstationsrouter som kostar några tio euro som billigast. Det behövdes inga särskilda installationer i bostäderna tack vare de färdiga kablarna.
Eero Volotinen berättar att det är just kostnadsbesparingarna som är den största fördelen med fiberabonnemanget i bostadsbolaget. ”Det är på inget sätt kostnadseffektivt att varje hushåll köper ett separat internetabonnemang av operatören. Inte heller företag köper ett separat internetabonnemang för varje anställd.

De som bor i vårt bostadsbolag får besparingar på tiotusentals euro per år till följd av det gemensamma bredbandet”, berättar Volotinen nöjt och summerar läget: ”I det nya arrangemanget fick många av de boende i huset internetabonnemang som är upp till tio eller hundra gånger snabbare än deras tidigare abonnemang, och samtidigt sjönk priset. Det är förståeligt att de har ställt sig positiva till arrangemanget.”

Fel åtgärdas inom fyra timmar

Såsom de andra som bor i huset är Volotinen naturligtvis också nöjd – hela idén utgick ursprungligen från hans behov av ett internetabonnemang. ”Tidigare kunde det ta en vecka att säkerhetskopiera innehållet på hårddisken i min bärbara dator till en molntjänst. Nu behöver jag inte vänta särskilt länge”, säger han och småler.

I företagsabonnemang saknas en likadan helpdesktjänst vid tekniska problem som i regel ingår i konsumentabonnemang. Även detta har dock en annan sida: operatörernas svarstid vid fel i konsumentabonnemang är vanligen tre dygn medan SuomiCom lovar att reagera på problem inom fyra timmar. Enligt Volotinen har ett problem i stamnätet varit den enda felsituationen i praktiken och problemet påverkade då internetabonnemangen i hela södra Finland. Bostadsbolagets abonnemang har på så sätt visat sig vara snabbt, förmånligt och tillförlitligt i praktiken.

Om du är intresserad av att skaffa ett gemensamt abonnemang av optisk fiber för ditt bostadsbolag, kan du be Eero Volotinen om mer information. Du kan kontakta honom per telefon på 050 347 8920 eller e-post på eero.volotinen[at]iki.fi.

Uppdateringsdatum: 19 nov. 2020