Så här söker du stöd för bredbandsinvesteringar ur EU:s landsbygdsfond

Tolv steg till bredband

(hastigheten 1 Gbit/s, huskabeln bekostar var och en själv)

1. Kartlägg intresset. Börja t.ex. med grannarna.

2. Ta reda på om operatören i området är villig att bygga nätet.

3. Kontakta NTM-centralen, där ger man råd. Kontaktuppgifterna får du fram här.

4. Sätt i gång, gör en projektplan!

 • Vem är sökande? Ska det t.ex. bildas en ny förening eller ett andelslag som ser till att nätet byggs och administreras, eller finns det redan någon förening eller motsvarande som skulle kunna åta sig uppgifterna?
 • Bestäm det område där nätet ska byggas.
 • Samla in villkorliga förbindelser av dem som är villiga att teckna en anslutning.
 • Gör upp en nätplan och ett kostnadsförslag.
 • Planera mängden talkoarbete (som privat finansiering kan godkännas bara vederlagsfritt arbete som har utförts för projektet och som är nödvändiga för projektgenomförandet).
 • Ta reda på vilka installationstillstånd som behövs.

5. Lämna in projektansökan i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä: https://hyrra.ruokavirasto.fi

6. Ordna ett offentligt hörande.
Sätt ut meddelanden om hörandet på byggherrens webbplats och NTM-centralens webbsida för kungörelser samt annonsera om hörandet i den regionala tidningen.
Åtminstone en månad ska reserveras för hörandet.

7. Ansök om installationstillstånd.

8. Konkurrensutsätt installationer och förnödenheter.

9. Ni får stödbeslutet.

10. Och sedan: dags att börja bygga bredband!

11. Ansök om utbetalning. Stöd för allmännyttiga investeringar betalas i högst sex poster. Den sista posten ska utgöra minst 20 procent av det beviljade stödbeloppet.

12. Njut av de fördelar som bredband för med sig och kom ihåg nätunderhållet. Bredbandet ägs av stödmottagaren, som åtar sig att i fem år hålla nätet i det bruk som avsågs när stödet beviljades.

Det här ger bredbandsnätet:

 • pålitlighet
 • distansarbete
 • tv-kanaler
 • trygghet
 • snabbhet
 • studier
 • dragningskraft
 • välfärd.
Uppdateringsdatum: 17 juni 2021