Stor efterfrågan på investeringsstöd för jordbruk år 2020

NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2 500 jordbruksinvesteringar, vilket är rekordmånga när man ser till de fem senaste åren. Investeringarna höll rekordtakt under första halvåret 2020, men på hösten sjönk antalet ansökningar.

Antalet ansökningar som gällde stora investeringar minskades under hösten av att mejerierna i Valiogruppen tog i bruk produktionsavtal inom mjölkproduktionen. De ansökningar om stöd för investeringar i mjölk- och köttboskapsskötsel som jordbrukarna lämnade in under hösten gällde främst mindre totalrenoveringar. Under senhösten ändrades dessutom förordningen så att det inte längre var möjligt att få stöd för att förstora byggnader för uppfödning av köttnöt.

NTM-centralerna beviljade sammanlagt cirka 126 miljoner euro i bidrag för jordbruksinvesteringar och 143 miljoner euro i räntestödslån. Under den innevarande EU-finansieringsperioden har investeringsstödets belopp stigit varje år fram till i fjol. Mest investerade jordbrukarna i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Österbotten. Merparten av gårdarna i Finland ligger i dessa områden.

Livsmedelsverkets meddelande 16.2.2021

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2021