Maatalouden investointituilla riitti kysyntää vuonna 2020

ELY-keskukset rahoittivat viime vuonna yhteensä yli 2500 maatalouden investointia, mikä on ennätysmäärä viimeisten viiden vuoden aikana. Investointien määrä oli ennätystahdissa alkuvuodesta 2020, mutta syksyllä hakemusmäärät laskivat.

Isojen investointien hakumääriä vähensi syksyllä se, että valiolaiset meijerit ottivat käyttöön tuotantosopimukset maidontuotannossa. Viljelijöiden syksyllä tekemät lypsy- ja lihakarjatalouden investointihakemukset koskivat pääsääntöisesti pienehköjä peruskorjauksia. Lisäksi loppusyksystä asetusta muutettiin niin, ettei lihanautakasvattamoiden laajennuksia voida enää tukea.

ELY-keskukset myönsivät avustuksia maatalouden investointeihin yhteensä noin 126 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja 143 miljoonaa euroa. Investointituen määrä on nykyisellä EU-rahoituskaudella kasvanut viime vuoteen asti joka vuosi. Eniten investoitiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Näillä alueilla sijaitsee valtaosa Suomen maatiloista.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2021