För dig som är stödsökande

Så här ansöker du om finansiering

Du kan ansöka om finansiering från det EU-delfinansierade landsbygdsprogrammet för en mängd olika projekt och investeringar samt för utveckling av gården och för miljöinsatser. Kontakta till först ditt områdes NTM-central eller Leadergrupp eller kommunens landsbygdstjänster (kontaktinformation) så får du veta möjligheterna att få finansiering för din idé. Gör sedan upp din ansökan i e-tjänsten.


Bekanta dig med tipsen för stödsökande! Tipsavsnittet innehåller infosnuttar om möjligheterna till finansiering.

Val av objekt som ska finansieras

De regionala programmen slår fast tyngdpunkterna för finansieringen.

Objekten som finansieras väljs ut på basis av urvalskriterier.
Urvalskriterierna för företagsstöd
Urvalskriterierna för projekt
Urvalskriterierna för investeringsstöd för jordbruket och för startstöd

Ansökningstiderna

Företags- och projektfinansiering samt investeringsstöd och startstöd för gårdsbruk får sökas fortlöpande, men besluten fattas enligt stödperiod.
Stödperioderna för företags- och projektstöd (på finska)
Stödperioderna för investeringsstöd för jordbruket
Stödperioderna för startstöd
Fråga mer av NTM-centralen eller Leadergruppen i ditt område:
Sök fram kontaktuppgifterna på basis av din hemkommun här


Hanke juliste

Har du fått finansiering från landsbygdsprogrammet?

Text om stödmottagarnas skyldighet att informera och de logotyper som behövs hittar du i kommunikationsanvisningarna.

Verktygslådan för kommunikation innehåller färdiga mallar som du kan använda i projektkommunikationen.

Handboken för projektaktörer innehåller råd om alla skeden av projektgenomförandet.

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021