Internationell verksamhet

Vindistrikt i Italien, österrikiska bergsområden, Ungerns pusta, irländska hedar, tulpanfält i Nederländerna… och många andra landsbygdsområden i Europa. Olika kulturer, naturresurser och klimat. Ändå har det europeiska samarbetet bevisat att landsbygdsområdena i EU-länderna också har mycket gemensamt: utmaningarna, värderingarna och förhoppningarna är likartade. Vi kan lära oss mycket av varandra. Det finns också sådant som lyckas bara tack vare samarbete.

Europeiska landsbygdsnätverket

På alla håll i Europa arbetas det för att landsbygden ska utvecklas. Varje EU-land har ett landsbygdsnätverk för att information ska spridas och vi tillsammans ska få till stånd mer än om var och en stretar på egen hand. I alla EU-länder finns det också en enhet som hjälper och samordnar nätverken (i Finland är det enheten nätverkstjänster).

Europeiska landsbygdsnätverket sammanför landsbygdsnätverken i medlemsländerna. Aktörerna på landsbygdsutvecklingsområdet har alltså kontakter som sträcker sig till andra länder och över hela EU. Målet för Europeiska landsbygdsnätverket är att förmedla information om hur metoderna för landsbygdsutveckling, programmen, projekten och de övriga insatserna fungerar i praktiken. När informationen löper kan man lära sig av varandra och åstadkomma mer.

Det europeiska samarbetet samordnas i två nätverksenheter i Bryssel: ENRD Contact Point är samlingspunkten för EU-ländernas nätverksenheter och the European Evaluation Helpdesk for Rural Development hjälper länderna att utveckla utvärderingen av olika åtgärder för landsbygdsutveckling.

Uppdateringsdatum: 12 okt. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.