Kontakta

Nätverkstjänster (personalens kontaktuppgifter nedan)

Postadress:
Nätverkstjänster
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besökadress:
Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki
E-post:
info(at)maaseutu.fi

Faktureringsadresser

Reseräkningar och arvodesfakturor för privatpersoner

Privatpersoner ska lämna in reseräkningar och arvodesfakturor med bifogat skatte-kort direkt till landsbygdsnätverksenheten.

Obs!

• Verifikat och motiveringar till eventuell användning av egen bil eller taxi ska fogas till reseräkningarna.

• Om inget skattekort bifogats en arvodesfaktura verkställs förskottsinnehållning enligt 60 procent.

• En undertecknad personuppgiftsblankett ska också returneras som bilaga till en arvodesfaktura

• Kontonummer och bankförbindelse ska anges i internationellt format (IBAN-nummer och BIC-/SWIFT-kod) både på reseräkningar och arvodesfakturor.


Obs! Landsbygdsnätverkenheten och Landsbygdsnätverktjenster är skilda organisationer. Kontrollera addressen och referenssen

Postadress:

Landsbygdsnätverkstjänster
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Om du inte har en arbetsgivare via vilken du kan skicka fakturor, kan du fakturera Landsbygdsverket direkt med reseräkningsblanketten nedan.


Reseräkningsblankett (excel)
Personuppgiftsblankett.doc

Inköpsfakturor

I enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis tar Livsmedelsverket endast emot e-fakturor via Itella Information Logistics e-tjänst.

Faktureringsadressuppgifterna är:
• OVT-kod: 003729116867
• Förmedlarkod (OpusCapita): E204503
• FO-nummer: 2911686-7
• Momsnummer FI2911686
• Referens: Nätverkstjänster (programpedioden 2014-2020)

Om du inte har ett system eller en tjänst för e-fakturor, kan du skriva och skicka en e-faktura via den statliga e-faktureringstjänsten. Instruktioner om inloggning till och användning av tjänsten finns på adressen
www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus

Observera:

I beskrivningen eller referensinformationen på fakturan ska det framgå att fakturan är till landsbygdsnätverksenheten

Närmare upplysningar:

- Nätverkstjänster, Hanna Lillja, tfn 040 566 6281

Vår e-postadress har formen fornamn.efternamn@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 3 mars 2022

Personalens kontaktuppgifter (nätverkstjänster)

Teemu Hauhia
Direktören för nätverkstjänster
​tfn 040 545 4016
teemu.hauhia@maaseutu.fi

Anna Mäkinen
Ekonomiplanerare
tfn 050 409 5318
anna.kleemola@ruokavirasto.fi

Juha-Matti Markkola
Nätverksexpert
tfn 040 559 9412
juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Tuomas Metsäniemi
Nätverksexpert
tfn 050 352 0392
tuomas.metsaniemi@maaseutu.fi

Ann-Sofi Backgren
Nätverksexpert
tfn 050 324 1318
ann-sofi.backgren@ruokavirasto.fi

Salla Ruuska
Nätverkskoordinator
tfn 050 323 8946
salla.ruuska@ruokavirasto.fi

Tuija Kallio
Innovation Coach
tfn 050 594 7993
tuija.kallio@ruokavirasto.fi

Pirjo Onikki
Nätverksinformatör
tfn 050 434 9896
pirjo.onikki@maaseutu.fi

Emilia Koivulahti
Kommunikationskoordinator
tfn 050 570 7554
emilia.koivulahti@ruokavirasto.fi