Riksomfattande projekt

Har du en idé om hur landsbygden i Finland skulle kunna utvecklas?

Vissa teman är så viktiga att det är värt att främja dem på nationell nivå. Under programperioden ordnas idéefterlysningar som tar fasta på teman som man vid det tillfället vill stärka och styra finansiering till. Tematiska idéefterlysningar arrangeras i vanliga fall en gång om året.

Resultaten av de riksomfattande projekten går att utnyttja i hela landet, inte enbart lokalt. Hittills har finansiering riktats till bland annat möjligheterna att tillämpa spelifiering inom naturturism och till att påskynda internationalisering av turistbranschen. Likaså har trumfkorten för export av arktiska livsmedel vidareutvecklats och gårdarnas klimatsmarthet ökats.

Riksomfattande projekt är smidiga satsningar på aktuella teman, de reagerar snabbt på existerande behov. Ibland förväxlas de med landsbygdsprogrammets samordningsprojekt som du kan läsa mer om här.

Läs mer om de riksomfattande projekten under programperioden 2014-2020

Läs mer om de riksomfattande projekten under programperioden 2007-2013 (på finska)

Mer information ges vid NTM-centralen i Tavastland av
Lassi Hurskainen, sakkunnig, 0295 025 046 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef, 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 9 maj 2022

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.