Yrittaja tyopoyta

Hjälp när företaget tar sina första steg

4 + 1 fakta om nyetableringsstödet

Blivande företagare – passar de här 4 påståendena in på dig?

1. Du har en affärsidé.

2. Du har redan gjort upp eller är i färd med att göra upp en affärsplan i avsikt att grunda ett företag.

3. Du är på väg att grunda ett eget företag för första gången.

4. Du tycker att du inte kan tillräckligt om företagande och tänker att det skulle vara bra med råd och vägledning i det skede då företaget tar sina första steg.

Om du svarade ja skulle nyetableringsstödet eventuellt kunna vara till hjälp i det skede då du startar ditt företag.

+ 5. När du kommer i gång så kom ihåg att nyetableringsstödet kan vara till hjälp också när det gäller produktutveckling, marknadsföring och världserövring.

Närmare upplysningar om nyetableringsstödet

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020