Hanke tietokone miehet

Så här kommer du i gång – de första projektetapperna

1. Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och lägg fram din idé.

Vidareutveckla idén tillsammans med sakkunniga.

2. Gör upp en projektplan och en budget.

Sammanställ de bilagor som behövs för ansökningen.

3. Gör din ansökan i e-tjänsten Hyrrä.

4. Du får ett meddelande när ditt projekt har blivit anhängigt.

Från och med då kan du börja genomföra projektet på egen risk, och kostnader för projektet kan börja uppstå.

5. Din ansökan behandlas.

Vid behov ombes du komplettera uppgifterna i den.

6. Du får ett beslut. Läs det noggrant.

Följ de tidsfrister som nämns i beslutet när du genomför projektet och ansöker om utbetalning.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020