Euroopan maaseutuparlamentti

Europeiska landsbygdsparlamentet föreslår en enda fond för lokal utveckling

På det tredje europeiska landsbygdsparlamentet som ordnades förra veckan representerades Finland av en ståtlig åttamannadelegation. Parlamentet som gick av stapeln i byn Venhorst i Holland beslutade att sin deklaration föreslå en sammanslagning av fonderna som stöder lokal utveckling.

I Venhorst samlades förra veckan 250 deltagare från 40 olika länder för att diskutera den europeiska landsbygdsutvecklingens framtid. Under parlamentet som pågick från onsdag till lördag fick deltagarna bekanta sig med den lokala landsbygden, diskutera och ha workshops kring hur man vill utveckla landsbygden i framtiden.
- Jag kunde förvänta mig att den lokala landsbygden skiljer sig mycket från vår landsbygd hemma. Byn påminde mer om vår uppfattning om en förort och det fanns nästan ingen orörd natur. Gemensamt var oron för hur servicen ska räcka till, beundransvärt var däremot hur många lösningar som åstadkommits genom talkoarbete. I flera byar är det frivilliga som driver bybutiken, berättar Finlands unga delegat Sofia Tuisku från Byaverksamhet i Finland r.f.


På Landsbygdsparlamentets sista dag antogs Venhorstdeklarationen i vilken man vädjar för en ny era inom den lokala landsbygdsutvecklingen. Önskan är att verksamheten genuint skulle utgå från lokalnivån så att man kunde beakta också det kontinuerligt ökande antalet lokala sammanslutningar såväl på landsbygden som i städerna.


I deklarationen föreslås att Europeiska unionens fonder som stödjer lokal utveckling – landsbygds-, havs- och fiskeri-, regionutvecklings- samt socialfonderna – under den nya programperioden slås samman till en enda fond för lokal utveckling. Fonden skulle ledas på ett enhetligt sätt såväl inom unionen som på nationell nivå. Detta skulle avsevärt harmonisera de finansiella rutinerna.

- Under den del som behandlade deklarationen och manifestet var det ungdomarnas ställning och stärkandet av deras medverkan samt integreringen av invandrare som väckte mest diskussion, berättar Petri Rinne från Byaverksamhet i Finland rf som ledde diskussionen i parlamentet.

- Också lokal utveckling som utgår från en sammanslutning samt LEADER betonades kraftigt – till dem föreslår parlamentet en andel om tio procent av EU:s fonder som stöder lokal utveckling för programperioden 2021-2027.

Venhorstdeklarationen kan i sin helhet läsas här.

Huvudbilden: Finlands delegation från vänster Antonia Husberg, Sofia Tuisku, Petri Rinne, Kim Smedslund, Tauno Linkoranta, Taina Väre, Hanna Ruohola och Peter Backa.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020