Ensimmainen tulevaisuusleiri2

Första framtidslägret 2030: arketyper och Kalle Anka

Tidshoppet till år 2030 skedde på en gång när ett fyrtiotal personer som uppfattar sig som landsbygdsutvecklare möttes i Crazy Town i Tammerfors på framtidslägrets första dag. Företagsklustret förväntades ge inspiration till nytänkande och framtidsgestaltning.

I lägrets regler ingick att det var förbjudet att tala om gångna tider – som år 2018. Tankarna skulle riktas mot framtiden, vilt och fritt. Mikko Markkanen från Crazy Town och Seija Kiiskilä från Futures Garden (stora bilden) ledde, vägledde och emellanåt rentav piskade på lägerdeltagarnas idéer mot allt mer högtflygande framtidsvisioner.

Framtidslägrets deltagare var indelade i grupper som fick undersöka olika slag av framtida arketyper. De här arketyperna analyserades, preciserades och via deras liv och verksamhet skapades visioner av de behov och större utvecklingshelheter som finns år 2030. Att kliva i ”en bekymmersfri urstadsbos”, ”en platslös världsmedborgares” eller ”en bioeremits” stövlar i olika situationer, exempelvis på en klassträff, styrde lägerdeltagarna in på ett intensivt framtidstänkande. Vad äter de här människorna år 2030? Hur rör de sig, hur och var jobbar de? Hurdana arbeten utför de? I diskussionerna nämndes bl.a. odlat kött från stamceller, virtuell verklighet, blockkedjeteknik och hyperloop.

Framtidsvisioner kan skapas på många olika sätt och till det här lägret hade man valt att utgå från arketyper. På lägret nuddade man också vid andra alternativa sätt att spå framtiden: till exempel Oppfinnar-Jockes uppfinningar har nästan utan undantag realiserats också i verkliga livet. Stunderna med Kalle Anka är således ovärderliga när följande programperiod planeras!

Återkomsten till framtiden sker 26.6.2018 i Borgå. Trots allmänhetens önskan har Landsbygdsnätverkstjänster inte lovat ordna transport med DeLorean.

Läs mera: Landsbygd2030 bjuder in till en tidsresa för att studera landsbygdens betydelse och hur den förändras i framtiden

7.5.2018

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Kati Vaissalo
Foto: Juha-Matti Markkola