Hyvinvointia

Till Må bra -seminariet 11.10 samlas de som arbetar med friskvård och välmående

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för välmående ordnar ett seminarium i Helsingfors 11.10. Målgruppen för seminariet är alla grupper som arbetar med välmående och friskvård. På seminariet diskuterar vi hur man identifierar förändringar i verksamhetsmiljön och gruppfenomen och hur man går vidare när de egna invanda metoderna inte längre fungerar.

Må bra -seminariets program:

8.45 - 9.15 Anmälan och morgonkaffe

9.15 – 9.30 Seminariet öppnas

9.30 - 11.30 Förändringar och att reagera på dem! Petri Rajaniemi, Future Works Oy

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.30 Hur förstår jag mig själv?

Marianne Tensing, organisationsanalytiker kand. arbetshandledare, utvecklingsdirektör vid Metanoia Instituutti

13.30 - 14.00 Kaffe

14.00 - 15.00 Förstår jag gruppens interna fenomen? Marianne Tensing

15.00- Avslutning

Anmäl dig

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020