Nostettakyliin

Nostetta Kyliin, hellre för mycket än för lite

I lördags samlades en skara bybor och företrädare för föreningar i Päijänne-Tavastland till en Nostetta Kyliin -kursdag som arrangerats av Päijänne-Leader ry, Päijät-Hämeen Kylät ry och ETPÄHÄ ry. Kursplatsen denna snöiga dag var det vackra ungdomsföreningshuset i Vesivehmaa som bjöd på en fantastisk utsikt över byn.

Kursdagen inleddes med producenten och stadsaktivisten Jaakko Blomberg från Helsingfors. Han har arrangerat bl.a. Städdagen, Kallio Block Party och är också en av grundarna till Helsinki Urban Art ry.

Jaakkos inlägg som behandlade marknadsföring och reklam för byaföreningar och evenemang var ytterst intressant och sporrande. Bland det bästa var att deltagarna fick mer mod och fler idéer om hur man entusiasmerar folk till att komma med i verksamheten. Det viktigaste när man organiserar evenemang är att ge alla möjlighet att prova på något nytt och att talkofolket får utrymme att förverkliga sig själva. Alla villiga talkodeltagare bör också ges möjlighet att komma med i projektet i vilket skede som helst.

På tal om marknadsföring gick man i synnerhet igenom vad som menas med bra Facebook-kommunikation. Det väsentliga är att budskapet är tydligt och lätt att dela vidare utan att förglömma att var och en gillare för med sig sina egna nätverk.

För eftermiddagens kursprogram svarade Reijo Petrell, Marttaliittos förvaltnings- och ekonomidirektör, som berättade om föreningsverksamheten och framför allt om verksamheten i föreningarnas styrelser. Dessutom fick deltagarna bekanta sig med hur en förening kan fungera som arbetsgivare och hurdana olika roller det finns inom föreningsverksamheten. Kursdagen fick bra och konstruktiv respons och gav idéer till nya kurser. Det bästa med kursdagen förutom själva utbildningen var att nätverka med andra byaföreningar över en kopp kaffe.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Tea Kosunen, arbetspraktikant vid Päijänne-Leader ry, studerar turistföretagsverksamhet vid Lahden Ammattikorkeakoulu
Foto: Tea Kosunen