De landsomfattande landsbygdsprojekten har valts

NTM-centralerna har valt ut de landsomfattande projekt som ska finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland år 2017.

Ansökningsomgången fokuserade på tre teman:

  1. Den nya upphandlingslagens möjligheter,
  2. nya möjligheter genom digitaliserade tjänster och
  3. utveckling av jordbruksproduktionen.

Två av de sex föreslagna projekten i ansökningsomgången valdes ut att få finansiering.

Landsbygdsaktörernas upphandlingskunnande i skick (MAHVA)

Sökande: Åbo universitet, samarbetspartners Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab och Savolax utbildningssamkommun.

Projektet har som mål att öka sm-företagens och de upphandlande enheternas kunskaper och kompetens om offentlig upphandling så att landsbygdsföretagens konkurrenskraft stärks. Projektet vill skapa och stärka samarbetet och partnerskapen mellan sm-företagare samt främja uppkomsten av dialoger mellan sm-företag och de som gör upphandlingar. Inom projektet läggs fokus på fyra teman som är centrala för företagsverksamheten på landsbygden: transport, miljötjänster, energi och mat.

Kontaktperson: Päivi Töyli, Åbo universitet

Digibox för transporter och mobilitet på landsbygden

Sökande: Vasa universitet, samarbetspartner VTT Oy

Inom projektet samlar man in, bearbetar och förmedlar information om på vilket sätt lagen om transportservice, som träder i kraft 1.7.2018, inverkar på transporter och mobilitet på landsbygden. Det är viktigt att informera om hur man på bästa möjliga sätt kan dra nytta av ändringen i olika slag av sm-företag på landsbygden. Projektet har som mål att ge sm-företagen på landsbygden utökade färdigheter i att möta förändringarna i mobilitets- och trafiktjänsterna samt att utnyttja digitala möjligheter.

Kontaktperson: Heli Siirilä, Vasa universitet

Ytterligare information

om projektinnehållen, kontaktpersonerna:
Päivi Töyli, Åbo universitet, fornamn.efternamn@utu.fi, tfn 040 189 1929

Heli Siirilä, fornamn.efternamn@uva.fi, tfn 029 4498 557

om valet av landsomfattande projekt: NTM-centralen i Tavastland

sakkunnig Lassi Hurskainen, 0295 025 046

utvecklingschef Timo Kukkonen, 0295 025 065

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

www.landsbygd.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020