EU ger landsbygdsutvecklingen bredare skuldror

På Europadagen den nionde maj passar det bra att stanna upp ett ögonblick för att tänka på de positiva saker som har åstadkommits i Finland tack vare landsbygdsfinansieringen från EU. Hela 95 procent av Finland är landsbygd. Därför faller det sig naturligt att en sådan här landsbygdsstormakt får tillbaka en betydande del av EU-medlemsavgiften just i form av finansiering för livsmedels- och naturresurssektorn. 72 procent av de medel som Finland får från EU kommer den vägen.

Under de 20 åren har EU-finansieringen styrt odlingsmetoderna så att de beaktar miljön och klimatet. Framsteg har gjorts bland annat när det gäller vattenvården. Finansieringen är till nytta för alla finländare, och det många gånger om dagen dessutom. Tack vare stöden till jordbruket och landsbygden får vi inhemsk mat som producerats på ett hållbart sätt. Nyttan av finansieringen begränsas ändå inte bara till matbordet.

Bland dem som får finansiering finns det många slag av företag, även tillväxtorienterade företag som vill in på den internationella marknaden. Vid sidan av livsmedelsbranschen utvecklas bland annat turismen, industrin, olika tjänster och bioekonomin med bidrag från landsbygdsfonden. Finansieringen för landsbygdsutveckling ger ett stort mervärde eftersom till exempel den finansiering som företagen på landsbygden har tillgång till skulle vara mycket mindre om det inte fanns några EU-delfinansierade stöd, berättar ledande experten Juuso Kalliokoski vid jord- och skogsbruksministeriet. Utan EU:s satsningar skulle en stor del av det mervärde som finansieringen resulterar i utebli.

Företagsfinansieringen har också en mera vittgående inverkan när det gäller att stödja landsbygdens välmående, nämner Kalliokoski. Finansieringen skapar ny affärsverksamhet som i sin tur skapar arbetstillfällen. Genom finansieringen stöds också ungdomarnas möjligheter att hitta sysselsättning på landsbygden, till exempel i form av startup-stöd. På tio år har tusentals nya arbetstillfällen skapats i de företag som fått stöd från landsbygdsfonden, och dessutom har många fler gamla arbetstillfällen bevarats och uppkomsten av ännu fler har understötts.

Leaderverksamheten är ett exempel på landsbygdsutveckling som skapar livskraft. – Med dess hjälp kommer EU nära medborgarna, säger landsbygdsöverinspektör Laura Jänis vid jord- och skogsbruksministeriet. – Befolkningen, företagarna och kommunerna i området får makt att besluta vad de vill finansiera. Verksamheten ger sammanslutningar och individer egenmakt att agera tillsammans, vilket skapar livskraft, förklarar Jänis.

Landsbygdsutvecklingen har ökat samarbetet mellan olika branscher och regioner. Tack vare det här behöver hjulet inte uppfinnas i varje by, i stället presenteras allt längre förädlade idéer. EU ger mervärde också i och med de internationella nätverken och den verksamhet som Leadermetoden möjliggör, påpekar Jänis.

Landsbygdsfonden skapar arbetstillfällen, möjliggör förnyelse och ger skjuts åt innovationer, skapar kontakter och gör människor överallt i landet delaktiga, samtidigt som de olika regionernas starka sidor tas till vara. Finansieringen finns till för att vi alla i hela Finland ska må bra. Den är ett verktyg för dem som skapar framtiden.

Exempel på utveckling som EU:s landsbygdsfond har fått i gång hittar du på adressen Landsbygd.fi.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Maria McPartlin och Annukka Lyra, JSM