Ukkohalla kimmo kyhala 0551

Fart på turismen i Ukkohalla

Kravet på aktiviteter året om har fört med sig mångsidigare upplevelser och motionsmöjligheter än bara skidbackar i Ukkohalla. Terrängcyklingen ökar kraftigt.

Kimmo Kyhälä som arbetat inom turismen i Ukkohalla under en lång tid trampar på en fatbike på bron över Syväjärvi. Bakom honom skymtar en rad stugor i sluttningen och påminner om ett riktigt alplandskap. Cykeln styr mot Ukkohallas aktivitetscentrum där skidortens hissar och bastukomplex ligger. Runt dem har det byggts upp en ski-in by med lägenhetshotell, café, butik, bowlinghall, motionshall, gym och restaurang samt uthyrningsservice.

I området runt Ukkohalla finns det cirka tvåtusen bäddplatser. Enligt Kyhälä har det gått bra att kombinera stugbyn med turistbyns tjänster.

”Byggandet av ett bastukomplex i Ukkohalla förde med sig en tydlig tillväxt i området, dvs. investeringar för cirka 20 miljoner euro. Nybyggnation och nya tjänster har kommit till. Det bastukomplex-spa som kommunen lät bygga var en viktig investering som skapade förtroende för Ukkohallas tillväxt som helhet. Det är för oss vad Katinkulta är för turismen i Vuokatti och Kajanaland. Hossa nationalpark i Suomussalmi har varit en liknande betydande attraktionsfaktor för turismen i Ylä-Kainuu och hela Kajanaland."

Upplevelse- och naturturism samt motion är en trend som man har satsat på i Ukkohalla de senaste åren. Kimmo Kyhälä menar att hela Kajanaland har lyckats bra när det gäller att inkludera motionsupplevelser i turismen.

”Hälsa, välbefinnande och naturupplevelser ökar kraftigt och är en hållbar trend i alla prognoser.”

Kuva Kimmo Kyhälästä.
Utvecklandet av Ukkohalla har lyckats tack vare samarbete, säger Kimmo Kyhälä.

Ukkohalla har utvecklats i samarbete med områdets företagare, kommunen och olika intressenter. Också de investerings- och utvecklingsprojekt som fått finansiering från Kajanalands NTM-central har varit ett viktigt led i utvecklingsarbetet.

Kyhälä deltog i ett företagsgrupprojekt kring motions- och upplevelseturism som avslutades sommaren 2020. Tack vare projektet kunde man genom samarbete mellan områdets företag genomföra nya evenemang i regionen, såsom Ukkohalla MTB.

”Terrängcyklingen har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten ser ut att fortsätta. Det har kommit fler rutter i området. Dessutom har här öppnats en cykeluthyrningsfirma där man också kan hyra elcyklar.”

Utsiktslägenheterna med glastak i Ukkohalla var i topp när det gäller internationaliseringen. Av kända orsaker har det nu varit dött på den fronten i ett år. Kimmo Kyhälä tror att attraktionskraften finns kvar när turismen öppnar på nytt.

Kuva Ukkohallan hiihtohisseistä.
Före sportlovsveckan rörde man sig i Ukkohalla till fots, på skidor och cykel, både unga och gamla.

”Kunderna har ju inte försvunnit någonstans och många researrangörer söker nya resmål åt sina kunder. Internationaliseringen fick en lovande början och vi hoppas att den internationella turismen kommer i gång igen om ett eller två år, när restriktionerna slopas. Om man vill hitta något bra med coronaepidemin, så kunde åtminstone en positiv aspekt vara att de inhemska resmålen nu intresserar finländarna på ett aldrig tidigare skådat sätt.”

Av turisterna som kom till Ukkohalla före coronapandemin var cirka nio av tio från hemlandet. Närturismen är fortfarande viktig och cirka en tredjedel av kunderna bor på en 300 kilometers radie från Ukkohalla.

En besökarundersökning visar att mångsidiga tjänster är ett av de viktigaste kriterierna vid valet av turistmål. Spa är ett viktigt urvalskriterium. Ungefär en tredjedel av turisterna tycker det är viktigt att det finns ett spa på resmålet, även om bara en del av dem besöker spaanläggningen under sin semester.

Samarbetet mellan Paljakka och Ukkohalla kommer enligt Kyhälä att fördjupas på naturlig väg.

”Turisterna är inte intresserade av kommungränser. De använder redan nu tjänster i vardera kommunen och områdena är sammanbundna med sommar- och vinterleder. Målet är att framöver bygga bland annat en terrängcykelled mellan Ukkohalla och Paljakka.”

Förra hösten fick Ukkohalla nya ägare och ledning när Jussi Kiiskilä blev delägare och företagare i hotellet och Teemu Muhonen med kompanjoner blev företagare i bolaget som driver skidbackarna.

”Min roll i Ukkohalla i fortsättningen är att vara en aktiv semesterfirare och stugägare”, säger Kyhälä. Kimmo Kyhälä fortsätter bedriva företagsverksamhet i Suomen Kuntakiinteistöt Oy som han varit med om att grunda.

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Vekkari.

Uppdateringsdatum: 14 feb. 2022