Narmatsdagen some 4

Närmatsdagen söker deltagare

Köp av bonden! -dagen är nu Närmatsdagen, den 11 september 2021!

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas den 11 september 2021. Evenemanget som täcker hela Finland gick under tidigare år under namnet Köp av bonden -dagen. Avsikten är nu att locka ett ännu bredare spektrum av aktörer att delta i dagen, och därför ändrades också namnet. Vid sidan av traditionella gårdar lämpar sig Närmatsdagen utmärkt till exempel också för småbryggerier, ysterier, kvarnar och andra specialiserade producenter att presentera sig. Dagsevenemanget lämpar sig också för producenter av upplevelseturism på landsbygden, vidareförädlare av livsmedel och andra aktörer, inklusive regionernas föreningar.

Under Närmatsdagen kan du stifta närmare bekantskap med landsbygdens aktörer och köpa färska råvaror eller färdigt förädlade produkter direkt av producenterna. Många medverkande företag låter också besökarna bekanta sig med gårdens djur, maskiner och omgivning. Det handlar alltså om ett riktigt öppet hus -evenemang på landsbygden!

Jordbrukarna och matproducenterna säger att de ibland har en känsla av att konsumenterna tycks ha glömt varifrån maten kommer. Nu finnas det en bra chans att föra fram det budskapet till konsumenterna och göra finländarna uppmärksamma på all den närproducerade mat och service som landsbygden och våra regioner kan erbjuda. Finländsk matproduktion och arbete samt utmärkta råvaror är något som vi alla kan vara stolta över!

Antalet deltagare har ökat år för år, i takt med att evenemanget har vuxit och utvecklats. I fjol öppnade 199 företag runt om i Finland sina dörrar. Ska vi slå nytt rekord i år igen?

Om du anmäler dig som deltagare i evenemanget senast 15.08.2021 får du tillgång till ett materialpaket som du använda för att komma i stämning inför Närmatsdagen och dekorera din evenemangsmiljö. Närmare info om beställningen av materialpaketet får du i samband med anmälan.

Du kan anmäla dig och din gård eller ditt företag till Närmatsdagen på adressen www.ostatilalta.fi eller www.närmatsdagen.fi

Följ oss på sociala medier: Facebook och Instagram

Ytterligare information: Heidi Kohtala, Landsbygdsnätverkstjänster, heidi.kohtala@ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 10 maj 2021