Hirake 6

I Hinnerjoki samarbetar byborna och Pyhäjärvi-instituutti kring restaurering av en åfåra och bekämpning av snårvinda

Föreningarna i Hinnerjoki i Eura tog sig an ett gemensamt bekymmer och genomför tillsammans med Pyhäjärvi-instituutti ett projekt som förbättrar tillståndet för ån Hinnerjoki som flyter genom byn. Projektet har tre delområden: bekämpning av invasiva arter, restaurering av strömmande vattendrag och förbättrande av strömningsförhållandena i åfåran. Också den miljöfostrande sidan av projektet är viktig.

En övergripande förbättring av Hinnerjokis åfåra och strandområden, dvs. kort och gott Hirake är ett projekt som genomförs som ett samarbete mellan Pyhäjärvi-instituutti, ungdomsföreningen Hinnerjoen Nuorisoseura och hembygdsföreningen Hinnerjoen Kotiseutuyhdistys. Pyhäjärvi-instituutti erbjuder den expertis som behövs för restaurering av vattendrag och bekämpning av invasiva arter, medan föreningarna å sin sida sköter största delen av de praktiska arbetena genom att ordna talkon.

– Idén till projektet föddes när jag och Kirsi Sonkkila stod på bron Kirkkosilta som går över Hinnerjoki och med oro tittade på ån som snart växer igen, medan vi funderade på vad man kunde göra åt saken. Själva hade vi inte vare sig vågat eller kunnat göra något själva, så jag tog kontakt med Pyhäjärvi-instituutti och då kom det fram att de också lagt märke till exakt samma sak, berättar ordföranden för Hinnerjoen Nuorisoseura Niina Laihonen.

Projektet ordnade ett talko för restaurering av strömmande vattendrag vid Kirkkokoski i Hinnerjoki i slutet av september. Genom restaurering av strömmande vattendrag skapas bättre fortplantningsförhållanden för fiskar som fortplantar sig i strömmande vatten. I praktiken bar och skyfflade talkofolket en stor mängd grus och stenar av olika grovlek i ån.

­– Vi satte till grus på åfårans botten som lekunderlag för strömvattensfiskar och också litet grövre stenmaterial så att ynglen lättare kan hitta skyddade platser, berättar expert Päivi Laine vid Pyhäjärvi-instituutti.

Avsikten är att ytterligare förbättra åfårans strömning i Hinnerjokis centrum genom att rensa bort vattenväxtlighet, eftersom fåran nästan växer igen på sommaren när vattenståndet är lågt.

Kuva, jossa kaksi ihmistä tekee virtavesikunnostusta.
Projektet ordnade ett talko för restaurering av strömmande vattendrag vid Kirkkokoski i Hinnerjoki i slutet av september.

Snårvindan i schack med talkokrafter och får

Det värsta plågoriset i Hinnerjokis fåra och på stränderna är snårvindan som erövrat slänterna också längs många andra åar. Gräsväxten med sitt slingrande växtsätt och sina vita blommor är en trädgårdsrymling som har kommit åt att sprida sig till åarnas stränder i synnerhet i södra Finland.

– Den är vacker när den blommar, men den lägger beslag på andra växters växtplats och slingrar sig runt dem så att de täcks in och kvävs, berättar Päivi Laine.

Snårvindan är en flerårig växt och om den inte bekämpas växer den alltid upp igen på samma växtplatser och kommer åt att breda ut sig ännu mer. Ungdomsföreningen och hembygdsföreningen har ordnat flera rensningstalkon på åstranden.

– Det har varit många deltagare i rensningstalkona, också andra bybor och inte bara föreningsmedlemmar, berättar Niina Laihonen.

Det är ett hårt arbete att rensa bort snårvinda, eftersom rankorna slingrar sig mycket tätt kring andra växter och bildar ogenomträngliga massor då de slingrat sig kring buskar. Växterna som rensats bort placerades i säckar och fördes bort från platsen, eftersom växtmassan annars hade hindrat de andra arterna från att börja växa.

– Ån ser nu helt annorlunda ut än för två år sedan. När allt kommer omkring har vi fått en synlig förändring med rätt så liten insats, säger Niina Laihonen.

Också fåren deltog i rensningstalkot i Hinnerjoki. I samband med talkot som projektet ordnade byggde byborna en fårhage på åstranden. Under sommaren har hinnerjokibon Mia Heikkiläs ålandsfår gått på bete på stranden i Kirkkokoski.

Man vill också att byns barn ska bli delaktiga och till projektet hör därför en miljöfostrande del där Pyhäjärvi-instituuttis experter berättar för Hinnerjoki skolas elever om invasiva arter och bekämpningen av dem, samt till exempel om fiskbeståndet i Hinnerjoki. Avsikten är att man i vår ska komma med barnen till åfåran för att rensa bort invasiva arter.

Föreningarna hoppas att de förbättringar som görs via projektet leder till att ån kan användas mer för rekreation och att uppskattningen för den ökar.

Kuva lampaista aitauksessa.
Också fåren deltog i rensningstalkot i Hinnerjoki.
Uppdateringsdatum: 8 apr. 2022