Megafonimies maaseutufi

Blogg: Jakten på den rätta – projektidén

"Under den EU-finansieringsperiod som inleds 2023 kommer det att bli ännu viktigare att påvisa effekterna av finansieringen för utveckling av landsbygden", skriver ledande expert Susanna Ollila i Livsmedelsverkets blogg. "Aldrig tidigare har resultaten varit så betydelsefulla mätare av åtgärderna för landsbygdsutveckling som under den kommande finansieringsperioden."

"En bra verkställighet av stöden och goda projekt måste upp till bevis på att de ger önskat resultat. Effekttänkandet kräver en ny attityd och ett nytt sätt att göra saker av både förvaltningen och de sökande."

Läs hela texten (Livsmedelsverkets blogg)

Uppdateringsdatum: 30 mars 2022