Lauri alistair pitching

De europeiska landsbygdsnätverken samlades till innovationsläger i Finland

Landsbygdsnätverken i Europa möttes i mellersta Finland den 26-29 juni. Träffen samlade 60 deltagare från 25 olika europeiska länder.

De europeiska landsbygdsnätverken samlas cirka fyra gånger om året på olika håll i Europa. Under programperioden ordnas vanligen en träff i Finland. Den här gången besökte representanterna för EU-kommissionen och landsbygdsnätverken gården Varjola och Tupaswilla i Laukas. Finlands 100-årsjubileum firades med en åktur med ångbåten Suomi.

Överdirektören för Mellersta Finlands NTM-central Pasi Patrikainen och Leader JyväsRiihis verksamhetsledare Pirjo Ikäheimonen presenterade landsbygdsutvecklingen i mellersta Finland för de europeiska gästerna.

- Vi fick en fin chans att föra fram landsbygden i mellersta Finland och arbetet med att utveckla den, säger Pirjo Ikäheimonen vid Leader JyväsRiihi. Vi har många goda rutiner, exempelvis arbetet med Leadervarumärket och samarbetet mellan Leader och landsbygdsnätverket som vi kunde visa upp.

En av de viktigaste behållningarna när de europeiska landsbygdsnätverken möts är att vi får lära oss god praxis för landsbygdsutveckling av varandra.

- I Finland är vi redan föregångare i många avseenden, berättar Juha-Matti Markkola vid enheten Landsbygdsnätverkstjänster.
Nya idéer på innovationslägret

I Finland genomfördes nätverksträffen i form av ett innovationsläger. Ett tema var hur landsbygdsnätverken fungerar inom landsbygdsutvecklingen.

- Arbetet på innovationslägret var intensivt men givande för deltagarna. Man dryftade bland annat hur man får ungdomarna intresserade, landsbygdsnätverkets kommunikation, innovationer, påverkan och förenkling av verksamheten. Vi kommer säkert att fortsätta jobba på de här sakerna, kommenterar Juha-Matti Markkola.

Också deltagarna var nöjda med innovationslägret och Finlandsbesöket. Deltagarna berömde i synnerhet det faktum att man bättre lär känna kollegorna från andra länder på ett läger än på ett traditionellt seminarium. När vi känner kollegorna i olika länder är det enklare att hålla kontakt i framtiden, oavsett vad saken gäller.

- Det här innovationslägret var det bästa möte för landsbygdsnätverken som jag har varit med på. Och jag har varit med många gånger redan, berömde Vija Veisa vid Lettlands landsbygdsnätverksenhet.

Landsbygdsnätverken sprider information


Överallt i Europa jobbas det för att utveckla landsbygden. Varje EU-land har ett landsbygdsnätverk för att sprida informationen och få mera gjort tillsammans. Europeiska landsbygdsnätverket samlar medlemsstaternas landsbygdsnätverk, ordnar träffar och temagrupper. Det europeiska landsbygdsnätverket har som mål att förmedla information om hur arbetssätt, program, projekt och andra insatser i samband med landsbygdsutveckling fungerar i praktiken.

- Även om landsbygden varierar från land till land har vi inom det europeiska samarbetet ändå kunnat se att EU-ländernas landsbygdsområden också har mycket gemensamt: liknande utmaningar, värderingar och målsättningar, säger Markkola.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Jenni Tiainen / Mellersta Finlands landsbygd, kommunikationsprojektet Sykettä
Foto: Sinikka Torssonen