Polloparlamenttie907806dee904212bad3c71c61d9b144

Uggleparlamentet förenar landsbygdsutvecklarna i mellersta Finland

I Uggleparlamentet bekantar man sig med varandra, delar information och kläcker idéer om vad man kan göra tillsammans. Det är en mötesplats för dem som leder landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt.

Uggleparlamentet har redan långa traditioner. Det startade under senaste programperiod när landsbygdsprogrammets projektledare ville få mer information om vad som görs inom andra projekt i landskapet.

- Namnet Uggleparlamentet (Pöllöparlamentti) har sitt ursprung i att vårt första möte hölls i kaféet Pöllövaari i Jyväskylä, berättar Leena Pölkki från samordningsprojektet Keski-Suomen ruokakoordinaatio-hanke som varit med från första början.

Uggleparlamentet har ökat i omfattning och utvecklats avsevärt under den nuvarande programperioden. Som mest har upp till 40 personer deltagit i mötena och man har träffats cirka fem gånger per år. Projektledare bjuds in efter hand som nya projekt startar.

- Jag började som ny projektledare i början av året och för mig har Uggleparlamentet varit ytterst värdefullt, säger Niina Rantakari som jobbar med projektet Kilpailukykyinen keskisuomalainen maaseutu. Det faktum att alla centrala landsbygdsaktörer är samlade på en och samma gång underlättar kommunikationen, och under diskussionerna hittar vi ofta konkreta samarbetsobjekt. På möten kolleger emellan får vi också massor med stöd av varandra för vårt eget arbete eftersom vi brottas med samma frågor.

Kommunikation och entusiasm i Uggleparlamentet

I Uggleparlamentet tar deltagarna itu med aktuella frågor och träffar intressenter. Senast mötte de företrädare för riksomfattande samordningsprojekt och fick höra om energieffektivitet, närmat och Green Care.
- Vi försöker tillsammans påskynda uppkomsten av företagsgrupper i landskapet och var och en berättar på sitt håll till exempel om finansieringsmöjligheter när vi besöker företag, berättar Leena Pölkki.

Kommunikation är ett viktigt och gemensamt ämne för alla aktörer och det har behandlats i Uggleparlamentet flera gånger. Projektens kommunikationskanaler har förenats och under de följande gångerna fokuserar man på kommunikationen om projektresultat och tar fram idéer om hur effekterna av programmet kan synliggöras ännu mer.


I somras ordnades en träff med Mellersta Finlands kommundirektörer och landskapsdirektören i Konnevesi. Projektledarna gav kommundirektörerna konkreta exempel på hur varje kommuninvånare drar nytta av landskapsprogrammet på lokal nivå.

Gemensamma kraftansträngningar

Landsbygdsutvecklarna i mellersta Finland gör saker tillsammans också utanför Uggleparlamentet. I höstas ordnades evenemanget Keski-SuomiON GO där man presenterade lyckade exempel på landsbygdsprogrammet i landskapet för företagare, beslutsfattare och utvecklingsbolagens anställda.
- Det gemensamma evenemanget har gett oss nya samarbetsformer, säger Ulla Aaltonen från formgivningsprojektet KeSmo.

På webbplatsen Keskisuomenmaaseutu.fi har landskapets utvecklingsprojekt sammanställts i en guide med vars hjälp det enkelt går att berätta om dem för intresserade, till exempel i samband med evenemang eller mässor. Dessutom sammanställs de kommande evenemangen, träffarna och studieresorna i en gemensam evenemangskalender på webbplatsen aitomaaseutu.fi där man också hittar presentationssidorna för projekten.

Uggleparlamentet sammankallas av kommunikationsprojektet Sykettä som informerar om landsbygdsprogrammet i mellersta Finland.

- Vi har hört att idén om Uggleparlamentet har fått fotfäste också i andra landskap och att den har tagits i bruk till exempel i Kajanaland i form av ett Duvparlament, gläder sig Jenni Tiainen från kommunikationsprojektet Sykettä

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020
Text: Jenni Tiainen / Sykettä kommunikationsprojektet