Kontakta och faktureringsuppgifter

Använbara adresser

Nätverkstjänster (personalens kontaktuppgifter nedan)

Postadress:
Nätverkstjänster
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besökadress:
Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki
E-post:
info(at)maaseutu.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Postadress

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 Statsrådet

Besöksadress:

Hallituskatu 3A
00170 Helsingfors

Landsbygdsverket

Postadress
PB 405
60101 SEINÄJOKI
Besöksadress
Landsbygdsverket
Alvar Aallon katu 5
60101 Seinäjoki

Faktureringsuppgifter

Faktureringsadresser

Reseräkningar och arvodesfakturor för privatpersoner

Privatpersoner ska lämna in reseräkningar och arvodesfakturor med bifogat skatte-kort direkt till landsbygdsnätverksenheten.

Obs!
• Verifikat och motiveringar till eventuell användning av egen bil eller taxi ska fogas till reseräkningarna.
• Om inget skattekort bifogats en arvodesfaktura verkställs förskottsinnehållning enligt 60 procent.
• En undertecknad personuppgiftsblankett ska också returneras som bilaga till en arvodesfaktura
• Kontonummer och bankförbindelse ska anges i internationellt format (IBAN-nummer och BIC-/SWIFT-kod) både på reseräkningar och arvodesfakturor.
Obs! Landsbygdsnätverkenheten och Landsbygdsnätverktjenster är skilda organisationer. Kontrollera addressen och referenssen
Om du inte har en arbetsgivare via vilken du kan skicka fakturor, kan du fakturera Landsbygdsverket direkt med reseräkningsblanketten nedan.

Reseräkningsblankett (pdf)

Reseräkningsblankett (excel)

Minneslista för debitering av resekostnader.pdf

Personuppgiftsblankett.doc

Inköpsfakturor
I enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis tar Landsbygdsverket endast emot e-fakturor via Itella Information Logistics e-tjänst.
Faktureringsadressuppgifterna är:
• OVT-kod: 003724053596
• Förmedlarkod (Itella): 003710948874
• FO-nummer: 2405359-6
• Momsnummer FI24053596
• Referens: Landsbygdsnätverksenheten (programperioden 2007-2013), Landsbygdsnätverkstjänster (programpedioden 2014-2020)

Om du inte har ett system eller en tjänst för e-fakturor, kan du skriva och skicka en e-faktura via den statliga e-faktureringstjänsten. Instruktioner om inloggning till och användning av tjänsten finns på adressen
www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus
Observera:
I beskrivningen eller referensinformationen på fakturan ska det framgå att fakturan är till landsbygdsnätverksenheten
Närmare upplysningar:
Hanna Lillja, tfn 040 566 6281

Vår e-postadress har formen fornamn.efternamn@maaseutu.fi

Personalens kontaktuppgifter (nätverkstjänster)

Teemu Hauhia
Direktören för nätverkstjänster
​tfn 040 545 4016
teemu.hauhia@maaseutu.fi

Anna Mäkinen
Ekonomiplanerare
tfn 050 409 5318
anna.kleemola@ruokavirasto.fi

Juha-Matti Markkola
Nätverksexpert
tfn 040 559 9412
juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Tuomas Metsäniemi
Nätverksexpert
tfn 050 352 0392
tuomas.metsaniemi@maaseutu.fi

Ann-Sofi Backgren
Nätverksexpert
tfn 050 324 1318
ann-sofi.backgren@ruokavirasto.fi

Salla Ruuska
Nätverkskoordinator
tfn 050 323 8946
salla.ruuska@ruokavirasto.fi

Tuija Kallio
Innovation Coach
tfn 050 594 7993
tuija.kallio@ruokavirasto.fi

Pirjo Onikki
Nätverksinformatör
tfn 050 434 9896
pirjo.onikki@maaseutu.fi

Emilia Koivulahti
Kommunikationskoordinator
tfn 050 570 7554
emilia.koivulahti@ruokavirasto.fi

Teemu Hauhia

Direktören för nätverkstjänster

tfn 040 545 4016

teemu.hauhia@maaseutu.fi

Pirjo Onikki

Nätverksinformatör

tfn 050 434 9896

pirjo.onikki@maaseutu.fi

Emilia Koivulahti

Kommunikationskoordinator

tfn 050 570 7554

emilia.koivulahti@ruokavirasto.fi

Juha-Matti Markkola

Nätverksexpert (Leaderverksamhet)

tfn 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Tuomas Metsäniemi

Nätverksexpert

tfn 050 352 0392

tuomas.metsaniemi@ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 11 jan. 2023