Övervakningskommittén

Övervakningskommittén ger akt på hur landsbygdsprogrammet framskider

En övervakningskommitté följer upp att landsbygdsprogrammet når sina mål. Kommittén är tillsatt av statsrådet och sammansatt av olika instanser och aktörer som är viktiga för programgenomförandet. Medlemmarna i kommittén företräder jämlikt centralförvaltningen, civilsamhället och regionalförvaltningen. Eftersom landsbygdsprogrammet genomförs i hela Fastlandsfinland är alla regioner representerade i övervakningskommittén.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio är ordförande för övervakningskommittén.
Seurantakomitean jäseniä Ylä-Tihtarin tilalla Keski-Suomessa 7.6.2017

Beslut om tillsättande av övervakningskommittén samt kommitténs sammansättning (på finska)

Övervakningskommitténs föredragningslistor och protokoll

Uppdateringsdatum: 15 mars 2024