Finlands kandidater i tävlingen Rural Inspiration Awards 2022 har nominerats!

Finland deltar igen i tävlingen Rural Inspiration Awards där de bästa projekten i Europa belönas. I år representeras Finland av åtta förträffliga projekt i fyra olika serier.

Rural Inspiration Awards (RIA) är en projekttävling som ordnas av Europeiska landsbygdsnätverket (ENRD) för att fira landsbygdsfondens bästa projekt runt om i Europa. Syftet med tävlingen är att projekt som genomförts med stöd från EJFLU ska lyftas fram och ges synlighet i hela Europa. Årets tema för tävlingen är ”The Future is Youth”.

Tävlingen består av fyra tematiska kategorier, till vilka varje medlemsland kan sända in två kandidater. Juryn utser en vinnare från varje kategori. Dessutom ordnas en offentlig omröstning mellan alla projekt, där man väljer det bästa projektet som engagerat unga människor på landsbygden.

Finland har klarat sig bra i tävlingen under tidigare år. Du kan återvända till förra årets vinnande stämning här.

Mer info om tävlingen Rural Inspiration Awards.

Finlands kandidater i varje kategori:

Green Rural Futures

  • Ilmastosoturit (sv. Klimatkrigare) (NTM-centralen i södra Österbotten)
  • Utbyggnad av biogasanläggning (Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland 2014-2020)

Digital Rural Futures

  • HLS-Robo (NTM-centralen i Satakunta)
  • Mobiililuotsi (sv. Mobillotsen) (genomförare Ukipolis Oy) (Leader Ravakka, Satakunta)

Socially Inclusive and Innovative Futures

  • Pessimismihanke (sv. Pessimismprojektet) (Oulujärvi Leader, Kajanaland)
  • KR-Produktio Oy (Biisonimafia) (Leader Piällysmies, Södra Savolax)

Resilient Futures

  • Grundande av Forskningscentralen Fiber-X Finland Oy (Leader Länsi-Saimaa, Sydöstra Finland)
  • Effektivare fiskförädling (Leader JyväsRiihi, Mellersta Finland)

Finlands RIA-kandidater har valts ut bland kandidaterna i den nationella projekttävlingen.

Uppdateringsdatum: 13 dec. 2022