Handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023–2027 – Svara på enkäten!

Förslag om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023–2027 har publicerats. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar handlingsplanen för landsbygdsnätverkets fondperiod 2023–2027, som godkänns av landsbygdsnätverkets styrgrupp.

Svara på enkäten och påverka handlingsplanen! Enkäten kan besvaras fram till den 9 december.

Handlingsplan 2023-2027

Svara på enkäten

Uppdateringsdatum: 13 dec. 2022