Ingen ”coronagrop” syns i antalet ansökningar om företagsstöd

Landsbygdsföretagen har investerat och utvecklat sin verksamhet som normalt trots coronapandemin.

– Företagen har i år ansökt om finansiering ur EU:s landsbygdsfond nästan på samma sätt som under de föregående åren, berättar ledande sakkunnig Reijo Martikainen vid Livsmedelsverket. – Vi märker inte av någon ”coronagrop”. Antalet ansökningar har inte minskat i någon större utsträckning och inte heller har det annullerats fler ansökningar än under andra år.

Antal ansökningar 2015–2020, landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Under de senaste fem åren har företagen redan gjort investeringar för cirka 1,2 miljarder euro med stöd ur EU:s landsbygdsfond. Ungefär 3900 företag runt om i Finland – företag inom exempelvis livsmedels-, turist- och metallbranschen – har fått finansiering. Vid sidan av investeringar kan finansieringen användas också för utvecklande och experthjälp som behövs då man startar upp företagsverksamheten.

Mer information: Livsmedelsverkets pressmeddelande 9.10.2020

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020