Landsbygdsnätverkets julkalender, som får dig på gott (Leader)humör, beskriver den lokala utvecklingens särprägel

I år kan man vänta på julen tillsammans med Leadertomtarna på de sociala medierna MaaseutuFi- och Leader!

Landsbygdsnätverkets julkalender presenterar i år olika Leadergrupper och fantastiska och hängivna Leaderaktörer runt om i Finland. Förutom att du blir på gott humör, får du tack vare kalendern också en liten uppfattning om hur fenomenal och särpräglad den lokala utvecklingen omkring oss egentligen är – för att vi ska må bra.

Leadergrupperna skickade glada julhälsningar i det grå höstvädret och hälsningarna tävlade sinsemellan i samband med Leaderdagarna i november. Vinnaren i den tuffa tävlingen blev Leader Pyhäjärviseutu, vars hälsningar självfallet framförs i lucka 24.

De dagliga julhälsningarna hittar du också i händelserna på @MaaseutuFi-Instagram och Facebook Leader - paikallisesti kehittäen.

Uppdateringsdatum: 14 dec. 2021