Landsbygden utvecklas redan genom tusentals projekt

På adressen www.landsbygd.fi publicerar Landsbygdsverket uppgifter om projekt och företagsstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Projektregistret innehåller uppgifter om alla projekt och företagsstöd som NTM-centralerna och Leadergrupperna har finansierat under programperioden 2014–2020.

I projektregistret kan man leta fram uppgifter om t.ex. projekt inom en viss sektor eller undersöka vilka projekt som har finansierats inom en viss NTM-centrals område. Uppgifterna i projektregistret härrör från ett informationssystem som Landsbygdsverket förvaltar och uppdateras en gång per dygn.

Projektregistret innehåller uppgifter om den totala projektfinansieringen. Totalfinansieringen inbegriper projektstödet och den privata projektfinansieringen. En del av det stöd som beviljas ur landsbygdsprogrammet är nationell finansiering, medan en annan del kommer från EU:s landsbygdsfond EJFLU.

Landsbygdsverkets meddelande 28.11.2016

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020