Nyheter 2016

21.12.2016 Leader vill bli en stark partner till landskapen

19.12.2016 Innovationsläger - från idéer till riktig verksamhet

16.12.2016 Fiskerigrupperna är lokala motorer för fiskerinäringen

30.11.2016 För landsbygdsföretagarna ligger nu vägen öppen mot Tillväxtstigen

2.12.2016 Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas

1.12.2016 Driftavbrott på Landsbygdsverkets webbplatser veckoslutet 2.–5.12.2016

28.11.2016 Landsbygden utvecklas redan genom tusentals projekt

21.11.2016 Fem idéer ska bidra till landsbygdsinnovationer

19.9.2016 Maaseutu.fi (Landsbygd.fi) förnyas och efterlyser åsikter av användarna

15.9.2016 Leader 2030: Pop up-delaktighet och stark utvecklingsförmåga

12.9.2016 I närbild: Hannu Uusihonko, ordförande i arbetsgruppen för företagande

5.9.2016 Köp läcker närmat på Köp av bonden! -dagen 10.9

26.8.2016 Minister Tiilikainen: Erfarenhet av Leaderarbetet lyckträff för kommuner i framtiden

16.8.2016 Välbefinnande till hela Finland!

16.8.2016 Hämeenraitti är landsbygdens nya kommunikationskanal i Tavastland

16.8.2016 Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon: startskott för spetsprojektet för cirkulär ekonomi den 19 april!

16.8.2016 En ny broschyr om invandrare som en resurs för landsbygden har kommit ut!

16.8.2016 I Seinäjoki firades Europadagen med temat ungdomar, sysselsättning och invandring

21.6.2016 Investeringar som förbättrar lönsamheten kan avgöra gårdens framtid

21.6.2016 Lovande början på de riksomfattande samordningsprojekten

15.6.2016 Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper söker ordförande - temaområdena är landsbygdens välmående och framtidens landsbygdsföretagande

8.6.2016 Arbetet med landsbygdsprogrammet fortskrider i rask takt: övervakningskommittén godkände programmets första årsrapport

2.6.2016 De regionala organisationerna inom idrotten och landsbygdsnätverket sätter drömmar och människor i rörelse

2.6.2016 Konst som ett verktyg i utvecklingen av den europeiska landsbygden

2.6.2016 Var med om att skapa framtiden för Leader på ett sätt som passar dig – det är jubileumsår, och juni är fylld av möjligheter

23.5.2016 Landsbygdsprogrammets 2007–2013 resultat visar: programmet bidrar stort till arbetstillfällen

11.5.2016 Idéer för utveckling av landsbygd och städer på gemenskapsbasis från Irland

27.4.2016 Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker

26.4.2016 Inspirerande atmosfär under landsbygdsutvecklarnas vårträff

22.4.2016 Jordbruksinvesteringarna tar ny fart

4.4.2016 Startklart för projektet Finnish Food Innovations 2.0.

4.4.2016 Möjligheternas land - lönar det sig att ha eget?

30.3.2016 Utbetalningar för landsbygdsprojekt inleds i juni

30.3.2016 Startskott för spetsprojekt som gäller kretsloppsekonomi sker 19–20.4.2016​

23.3.2016 Tack vare landsbygdsprojekt blev bredband tillgängligt för allt fler finländare

18.3.2016 Neuvo 2020 erbjuder jordbrukare hjälp vid många problem

18.3.2016 Nätverksdagar i Lappland

15.3.2016 Betalningen av företagsstöd inleddes

14.3.2016 Nu söks innovationsgrupper för landsbygden - idésökningen pågår fram till den 9 maj!


3.3.2016 Sökes: idéer till nya temaområden för landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 2017–2019!

2.3.2016 Kommissionen godkände programändringen: ökade satsningar på investeringar och rådgivning

17.2.2016 St. Michels utvecklingsbolag Miksei Oy utredde den förnybara energins framtid

12.2.2016 Rapport från efterhandsutvärderingen: Landsbygdsprogrammet är det viktigaste näringspolitiska programmet ur landsbygdsperspektiv

11.2.2016 Kommissionen behandlar ändringarna i landsbygdsprogrammet: ändringarna i kraft under våren

10.2.2016 På vinterdagarna rustade sig kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter för vårens stödansökan

​8.2.2016 Undersökning: Finländarna hoppas att landsbygden ska förbli livskraftig även i framtiden

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020